شگفتی فضا

از مرکز به سرگرد تام، از مرکز به سرگرد تام
کلاهی کن به سر و قرصی کن دهان
از مرکز به سرگرد تام
سرانجام رسیده زمان آن
که شمارش و پرواز شوند آغاز

ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک
پرتاب

مرکز، از زمین به سرگرد تام
تو کاری کردی کلان
که دو روزیست از دور ایستاده جهان
رها کن کپسولت را که نیست زمان

سرگرد تام از فضا به زمین
اینجا دریست در کمین
که باز که شد باد برد مرا چنان و چنین
به دوردست‌ها، آنجایی که نیست طنین

که اینجا خردست خانه به چشم‌ها
خردتر از دیروز

زمین زیر ابرهاست و اما باران به دریا

راه اگر بود بلند و انبوه
ستوهی نبود اما
نه حال اندوهی بهر آن فضاپیما
به یار بگویید دلدار ماند در سما

از مرکز به سرگرد تام
اشتباهی بوده در ارقام

سرگرد تام به گوشم، تمام
سرگرد تام به گوشم، تمام
سرگرد تام به گوشم، تمام
تمام

خردست خانه و ویران
خردتر از دیروز

زمین زیر ابرهاست و اما باران به دریا


ترجمه آزاد ترانۀ «شگفتی فضا» از دیوید بویی


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *