از من برای پیشبرد پروژه‌هایم حمایت کنید

تمامی مبالغ واریزی، در راستای تهیۀ زیرنویس‌های بیشتر، صرفِ موارد زیر خواهند شد:
– خرید کتاب یا رمانِ مرتبط با اثر
– هزینه‌های وبسایت. شامل تمدید مهلت هاست، افزایش فضا و…

حمایت کنید donate.masihm.ir

نمایش اسامی حامیان، مقادیر دریافتی و محل مصرفشان
ردیف تاریخ مبلغ (تومان) اهداکننده محل مصرف
۱ ۱۳۹۶/۲/۲ ۱۵٬۰۰۰ خرید رمان «سرگذشت ندیمه»
۲ ۱۳۹۶/۵/۵ ۱۰٬۰۰۰ س.ت. قسمتی از هزینۀ خرید واژه‌نامۀ «فرهنگ معاصر هزاره»
۳ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۰٬۰۰۰ قسمتی از هزینۀ خرید واژه‌نامۀ «فرهنگ معاصر هزاره»
۴ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ۲٬۰۰۰ علیرضا کرمی خرید کتاب «سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای امریکا»
۵ ۱۳۹۶/۷/۲۳ ۱۰٬۰۰۰ امیر آنجی خرید کتاب «سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای امریکا»
۶ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ۵۰٬۰۰۰ مهرداد اسلامخواه (مصرف نشده است)

سریال‌ها

فصل اول سریال (Wasteland (Pustina

قسمت ۱: HDTV
قسمت ۲: HDTV
قسمت ۳: HDTV
قسمت ۴: HDTV
قسمت ۵: بزودی
قسمت ۶: بزودی
قسمت ۷: بزودی
قسمت ۸: بزودی

فصل اول سریال The Handmaid’s Tale

قسمت ۱: WEBRip
قسمت ۲: WEBRip
قسمت ۳: WEBRip ویرایش‌شده
قسمت ۴: WEBRip
قسمت ۵: WEBRip
قسمت ۶: WEBRip
قسمت ۷: WEBRip
قسمت ۸: WEBRip
قسمت ۹: WEBRip
قسمت ۱۰: WEBRip
کل فصل اول: WEBRip