حمایت برای پیشبرد پروژه‌های ترجمه

تمامی مبالغ واریزی، در راستای تهیۀ زیرنویس‌های بیشتر، صرفِ خرید کتاب‌های مرتبط با دنیای فیلم و سینما و ترجمه خواهند شد.

حمایت کنید donate.masihm.ir
نمایش اسامی حامیان، مقادیر دریافتی و محل مصرفشان
ردیف تاریخ مبلغ (تومان) اهداکننده محل مصرف
۱ ۱۳۹۶/۲/۲ ۱۵٬۰۰۰ خرید رمان «سرگذشت ندیمه»
۲ ۱۳۹۶/۵/۵ ۱۰٬۰۰۰ س.ت. قسمتی از هزینۀ خرید واژه‌نامۀ «فرهنگ معاصر هزاره»
۳ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۰٬۰۰۰ قسمتی از هزینۀ خرید واژه‌نامۀ «فرهنگ معاصر هزاره»
۴ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ۲٬۰۰۰ علیرضا کرمی «سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای امریکا»
۵ ۱۳۹۶/۷/۲۳ ۱۰٬۰۰۰ امیر آنجی «سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای امریکا»
۶ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ۵۰٬۰۰۰ مهرداد اسلامخواه «هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۵٬۰۰۰ مهران ربیعی «مزخرفات فارسی» از رضا شکراللهی
۸ ۱۳۹۶/۱۱/۶ ۳٬۰۰۰ peaceful mind «نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۰٬۰۰۰ پرهوم «مستأجر» از رولان توپور
۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲٬۰۰۰ پیمان مرادی «نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۴ ۳۰٬۰۰۰ فرید ساجدی «هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۲ ۱۳۹۷/۱/۳ ۵٬۰۰۰ عارف عبدالله‌زاده «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۳ ۱۳۹۷/۱/۱۰ ۱۰٬۰۰۰ احسان «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۴ ۱۳۹۷/۲/۳ ۱۰٬۰۰۰ دوستدار پیشبرد هنر «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ۱۰٬۰۰۰ Reza d «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۶ ۱۳۹۷/۲/۱۴ ۱۰٬۰۰۰ بهداد بوجاری «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۷ ۱۳۹۷/۲/۱۵ ۵٬۰۰۰ مهسا نادری «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۸ ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱٬۰۰۰ هومن نعمتی «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۹ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۱۰٬۰۰۰ ب.ز «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۰ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ۵٬۰۰۰ ر.ت «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۱ ۱۳۹۷/۴/۱۴ ۱۰٬۰۰۰ میلاد «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۲ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ۲۰٬۰۰۰ Blue «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۳ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۵٬۰۰۰ بابک زنجانی! «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۴ ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۰٬۰۰۰ آرش احمدی  «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۴ ۱۰۰٬۰۰۰ بی‌نام «تاریخ بیهقی» از ابوالفضل بیهقی
۲۶ ۱۳۹۷/۶/۶ ۱۵٬۰۰۰ بنیامین مظفرپور «اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱۹ ۶٬۳۰۰ محمد امین بنیادی «اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۸ ۱۳۹۷/۶/۲۶ ۵٬۰۰۰ sid «اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۹ ۱۳۹۷/۶/۳۰ ۸٬۰۰۰ علیرضا کریمی «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۰٬۰۰۰ صادق همدانی‌پور «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۱ ۱۳۹۷/۷/۶ ۵٬۰۰۰ شهره «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۲ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۲٬۰۰۰ سارا صحت «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۳ ۱۳۹۷/۸/۱۷ ۵۰٬۰۰۰ کامران لؤلؤ «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۴ ۱۳۹۷/۸/۱۹ ۵٬۰۰۰ وجیهه غلامی «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۵ ۱۳۹۷/۸/۲۶ ۱۰٬۰۰۰ فریبا فقیهی «تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۶‌ ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۵۰٬۰۰۰ شهرام کهرابی «تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۷ ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۵٬۰۰۰ arf «تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۹۹٬۰۰۰ Mikado «راهنمای فیلم (جلد اول: ۱۸۹۵ تا ۲۰۰۰)» از بهزاد رحیمیان
۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰٬۰۰۰ میلاد «تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۶ ۱۰٬۰۰۰ eliot «تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۵۰٬۰۰۰ امید «داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۲ ۱۳۹۸/۱/۲ ۱٬۰۰۰ mmd «داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۳ ۱۳۹۸/۳/۳ ۱۰٬۰۰۰ ساره مقیمی «عناصر فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر
۴۴ ۱۳۹۸/۳/۱۰ ۵٬۰۰۰ مهدی مرادی «تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۵ ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۳٬۵۰۰ مسعود زایر «تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۶ ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۲۵٬۰۰۰ Qazal The lizard «تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۷ ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۳۰٬۰۰۰ ح شایانفر «رومن به روایت پولانسکی» از رومن پولانسکی
۴۸ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۰٬۰۰۰ علیرضا گیتی‌گهر (مصرف نشده است)
۴۹ ۱۳۹۸/۵/۳ ۱۰٬۰۰۰ فردین روحی دهکردی (مصرف نشده است)
۵۰ ۱۳۹۸/۵/۸ ۵٬۰۰۰ علی (مصرف نشده است)
۵۱ ۱۳۹۸/۵/۱۳ ۵۰٬۰۰۰ بهنام عزیزی (مصرف نشده است)
۵۲ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۵۰٬۰۰۰ امین زمانی (مصرف نشده است)
۵۳ ۱۳۹۸/۵/۲۵ ۲۰٬۰۰۰ ندا زد (مصرف نشده است)
۵۴ ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۰۰٬۰۰۰ خودت از ۱۴۴۱ (مصرف نشده است)
۵۵ ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۲۰٬۰۰۰ مهدی مزارعی (مصرف نشده است)
۵۶ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ۱۰٬۰۰۰ سعید فدوی (مصرف نشده است)
عضویت در خبرنامۀ جدیدترین زیرنویس‌ها
برای تکمیل ثبت‌نام، بر لینک فعالسازیِ ارسال‌شده کلیک کنید.
* کاربران سرویس Gmail، به پوشۀ اسپم مراجعه و مراحل ذکرشده در ایمیل ارسالی را طی کنند.

 

13 دیدگاه بر “حمایت برای پیشبرد پروژه‌های ترجمه

 • ممنون از زیرنویس ندیمه واینکه امیدوارم ادم های باسوادی مث شما موفق باشن

 • سلام مسیح جان میخواستم بابت وقت و انرژی خیلی زیادی که بابت ترجمه سرگذشت ندیمه میزاری تشکر کنم . واقعا موقع خوندن زیرنویس میفهمم که سعی کردی تمام لذت این قصه هیجان انگیزو به ما هم منتقل کنی.
  دمت گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررممممممممممممممممممم

 • سلام اقای محمودزاده. خسته نباشید
  من دارم سریال ندیمه رو میبینم و جدا عاشق ترجمه قشنگ و روانتون شدم. فوق العادست به حدی که دوست دارم بقیه فیلم و سریال ها رو هم با ترجمه شما ببینم.
  شما کتاب هم ترجمه کردین؟؟
  و اینکه میتونین سریال Find me in Paris رو ترجمه کنین؟ سریال قشنگیه ولی هیچ تیم و شخصی ترجمش نکرده
  ممنون.

  • سلام مریم. ممنونم و لطف داری.
   نه، تا به حال کتابی ترجمه نکردم. خیلی بعید می‌دونم سریالی که گفتی رو ترجمه کنم. در واقع ممکنه در آینده هیچ سریالی رو ترجمه نکنم. چون به‌شدت وقتگیره و روند فرسایشی و خسته‌کننده‌ای داره. ضمناً هیچ زیرنویسی از این سریال توی وبسایت‌های مرجع (subscene و opensubtitle) پیدا نمیشه؛ که البته کمی عجیبه.

   • مطمئنم اگه کتاب ترجمه کنین خیلی طرفدار پیدا میکنه
    بله درست میگین خسته کنندست براتون ممنون برای پاسخ گویی
    همه جوره ازتون حمایت میکنم 💟

 • نیروانا

  30/08/2018 at 21:01 پاسخ

  Idiot (1958)
  Manhattan Melodrama (1934)
  ممنون میشم.. 😉

 • نیروانا

  30/08/2018 at 04:12 پاسخ

  تشکر از زیرنویس سریال ندیمه

  میخواستم بدونم سفارش زیرنویس برای فیلم قبول میکنید؟

  • سلام. متأسفانه نه؛ چون تمام زیرنویس‌های من به صورت رایگان منتشر میشن.
   اما می‌تونید فیلم و سریال مد نظرتون رو همینجا اسم ببرید. اگه علاقه‌مند بودم و شرایط فراهم شد، شاید سمت ترجمه‌ش رفتم.

 • مسیح عزیز، سلام
  به‌طور اتفاقی با کارهای شما آشنا شدم و خوشحالم از این همه حس خوب و مثبتی که داری.
  ترجمه‌های سریال ندیمه رو هم دیدم و بسیار بادقت و تمیز بود و با سایتت آشنا شدم.
  شرایط حمایت مالی به چه صورتی است دوست عزیزم؟

  علی دی

  • سلام علی، ممنونم ازت، لطف داری.
   هیچ شرط و اجبار خاصی در کار نیست. کاربر تام‌الاختیاره که هر چقدر دوست داره، حمایت کنه.
   با رفتن به این لینک، مبلغ دلخواه رو وارد می‌کنین، اطلاعات جانبی رو می‌نویسین و از طریق درگاه امن شاپرک، به صورت اینترنتی مبلغ مورد نظر رو پرداخت می‌کنین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *