فیلم‌ها

‪The Mill (1909)

‪‪BluRay [ss] [tg]


‪Afgrunden (1910)
بازبینی و ویرایش شد
DVDRip [ss[tg]


‪The Cameraman’s Revenge (1912)
بازبینی و ویرایش شد
DVDRip [ss[tg]


‪Suspense (1913)
بازبینی و ویرایش شد
HDTV [ss[tg]


‪The Mysterious X (1914)

DVDRip
   WEB-DL [ss[tg]


‪Nosferatu (1922)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Ballet Mécanique (1924)

DVDRip   BluRay [ss[tg]


‪The Last Laugh (1924)

BluRay [ss[tg]


‪Sunrise (1927)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss[tg]


‪The Circus (1928)
دوباره ترجمه شد
BluRay [ss]


‪City Lights (1931)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Modern Times (1936)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Little Fugitive (1953)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


The Na‌‍‌ked Island (1960)‪
به‌زودی دوباره ترجمه خواهد شد
BluRay [ss]


‪Scorpio Rising (1965)
به‌زودی دوباره ترجمه خواهد شد
DVDRip [ss]   BluRay [ss]‪


‪Macbeth (1971)
به‌زودی دوباره بازبینی و ویرایش خواهد شد
BluRay [ss]


‪Koyaanisqatsi (1982)
بازبینی و ویرایش شد
‪‪BluRay [ss[tg]


‪The Legend of 1900 (1998)
به‌زودی دوباره بازبینی و ویرایش خواهد شد
BluRay [ss]


‪Oldboy (2003)
به‌زودی دوباره بازبینی و ویرایش خواهد شد
BluRay
 [ss]


‪The Wall (2012)
به‌زودی دوباره ترجمه خواهد شد
BluRay [ss]


‪20th Century Women (2016)
به‌زودی دوباره ترجمه خواهد شد
BluRay [ss]


‪Portrait of a Lady on Fire (2019)

WEBRip [ss] ‌ ‌ BluRay [ss]


سریال The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale — فصل ۱
ترجمۀ دوبارۀ فصل ۱ آغاز شده است، اما تنها پس از پایان کار فصول بعدی، منتشر خواهد شد.
در این‌جا، می‌توانید من را بی‌تعارف از ریدن‌هایم(!) در ترجمه، اشتباه‌های تایپی و… باخبر کنید.

# عنوان زیرنویس
۱ Offred WEBRip ss
۲ Birth Day WEBRip ss
۳ Late WEBRip ss
۴ Nolite Te Bastardes Carborundorum WEBRip ss
۵ Faithful WEBRip ss
۶ A Woman’s Place WEBRip ss
۷ The Other Side WEBRip ss
۸ Jezebels WEBRip ss
۹ The Bridge WEBRip ss
۱۰ Night WEBRip ss
همۀ قسمت‌ها WEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۲
این فصل به‌زودی بازبینی و ویرایش خواهد شد
# عنوان زیرنویس
۱ June WEB-DL ss
۲ Unwomen WEB-DL ss
۳ Baggage WEB-DL ss
۴ Other Women WEB-DL ss
۵ Seeds WEB-DL ss
۶ First Blood WEB-DL ss
۷ After WEB-DL ss
۸ Women’s Work WEB-DL ss
۹ Smart Power WEB-DL ss
۱۰ The Last Ceremony WEB-DL ss
۱۱ Holly WEB-DL ss
۱۲ Postpartum WEB-DL ss
۱۳ The Word WEB-DL ss
همۀ قسمت‌ها AMZN ss WEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۳
فصل سوم، پس از تکمیل ترجمۀ مجدد فصول قبلی، در Subscene نیز بارگذاری خواهد شد
# عنوان زیرنویس
۱ Night WEBRip ss
۲ Mary and Martha WEBRip ss
۳ Watch Out WEBRip ss
۴ God Bless the Child WEBRip ss
۵ Unknown Caller WEBRip ss
۶ Household WEBRip ss
۷ Under His Eye WEBRip
۸ Unfit WEBRip
۹ Heroic WEBRip
۱۰ Witness WEBRip
۱۱ Liars WEBRip
۱۲ Sacrifice WEBRip
۱۳ Mayday WEBRip
همۀ قسمت‌ها