در آینده، کدام؟!


* در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۲۱، آرای خرابکارنۀ چند فرد را واگردانی کردم. از دوستان خواهشمندم بگذارند رأی‌دهی هم سالم، و هم برای همه آسان باشد. خرابکاری‌های شما فقط وقت من را می‌گیرد و خللی در صحت آرا ایجاد نمی‌کند. همچنین به‌هیچ‌وجه نیازی نیست فیلم محبوبتان را در این رأی‌گیری ‹اول› کنید. تلاش من بر اینست که همۀ این عناوین را –که برایم خاطره‌انگیزند– در کنار پروژه‌های دیگری که دنبال می‌کنم، کم‌کم ترجمه کنم. بابت درکی که دارید، متشکرم.


در آینده، کدام؟! * در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۲۱، آرای خرابکارنۀ چند فرد را واگردانی کردم. از دوستان خواهشمندم بگذارند رأی‌دهی هم سالم، و هم برای همه آسان باشد. خرابکاری‌های شما فقط وقت من را می‌گیرد و خللی در صحت آرا ایجاد نمی‌کند. همچنین به‌هیچ‌وجه نیازی نیست فیلم محبوبتان را در…

فیلم‌ها

‪The Mill (1909)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss] [tg]


‪Afgrunden (1910)
بازبینی و ویرایش شد
DVDRip [ss[tg]


‪The Cameraman’s Revenge (1912)
بازبینی و ویرایش شد
DVDRip [ss[tg]


‪Suspense (1913)
بازبینی و ویرایش شد
HDTV [ss]BluRay [ss[tg]


‪Nosferatu (1922)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Sunrise (1927)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss[tg]


‪The Circus (1928)
دوباره ترجمه شد
BluRay [ss]


‪City Lights (1931)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Modern Times (1936)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Little Fugitive (1953)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


The Na‌‍‌ked Island (1960)‪
دوباره ترجمه شد
BluRay [ss]


‪Scorpio Rising (1965)
دوباره ترجمه می‌شود
DVDRip [ss]   BluRay [ss]‪


‪Macbeth (1971)
بازبینی و ویرایش می‌شود
BluRay [ss]


‪Koyaanisqatsi (1982)
بازبینی و ویرایش شد
‪‪
BluRay [ss[tg]


‪The Legend of 1900 (1998)
بازبینی و ویرایش می‌شود
BluRay [ss]


‪Oldboy (2003)
بازبینی و ویرایش می‌شود
BluRay [ss]


‪The Wall (2012)
دوباره ترجمه می‌شود
BluRay [ss]


‪20th Century Women (2016)
دوباره ترجمه می‌شود
BluRay [ss]


‪The Mill (1909)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss] [tg]


‪Afgrunden (1910)
بازبینی و ویرایش شد
DVDRip [ss[tg]


‪The Cameraman’s Revenge (1912)
بازبینی و ویرایش شد
DVDRip [ss[tg]


‪Suspense (1913)
بازبینی و ویرایش شد
HDTV [ss]BluRay [ss[tg]


‪Nosferatu (1922)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Sunrise (1927)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss[tg]


‪The Circus (1928)
دوباره ترجمه شد
BluRay [ss]


‪City Lights (1931)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Modern Times (1936)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


‪Little Fugitive (1953)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss]


The Na‌‍‌ked Island (1960)‪
دوباره ترجمه شد
BluRay [ss]


‪Scorpio Rising (1965)
دوباره ترجمه می‌شود
DVDRip [ss]   BluRay [ss]‪


‪Macbeth (1971)
بازبینی و ویرایش می‌شود
BluRay [ss]


‪Koyaanisqatsi (1982)
بازبینی و ویرایش شد
BluRay [ss[tg]


‪The Legend of 1900 (1998)
بازبینی و ویرایش می‌شود
BluRay [ss]


‪Oldboy (2003)
بازبینی و ویرایش می‌شود
BluRay [ss]


‪The Wall (2012)
دوباره ترجمه می‌شود
BluRay [ss]


‪20th Century Women (2016)
دوباره ترجمه می‌شود
BluRay [ss]


‪The Mill (1909)بازبینی و ویرایش شد‪BluRay [ss] [tg] ‪Afgrunden (1910) بازبینی و ویرایش شد ‪DVDRip [ss] [tg] ‪The Cameraman’s Revenge (1912) بازبینی و ویرایش شد ‪DVDRip [ss] [tg] ‪Suspense (1913)بازبینی و ویرایش شد‪HDTV [ss] ‌ BluRay [ss] [tg] ‪The Mysterious X (1914)‌ ‪DVDRip ‌ WEB-DL [ss] [tg] ‪Nosferatu (1922) بازبینی و ویرایش شد ‪BluRay [ss] ‪Ballet Mécanique (1924)‌‪DVDRip ‌ BluRay [ss] [tg]…

استندآپ‌ها / اجراهای طنز

Bo Burnham: what. (2013‌)
WEBRip
 [ss]
دریافت اجرای طنز: MEGA


Drew Michael: Drew Michael (2018‌)
WEBRip
 [ss]
دریافت اجرای طنز: MEGA


‪Bo Burnham: what. (2013‌)‪WEBRip [ss]دریافت اجرای طنز: ‎ ‌ MEGA ‪Drew Michael: Drew Michael (2018‌)‪WEBRip [ss]دریافت اجرای طنز: ‎ ‌ MEGA

خرده‌سریال Pustina یا Wasteland

 (Pustina (Wasteland — فصل ۱ 
#عنوان زیرنویس
۱Episode 1WEBRip ssHDTV ss
۲Episode 2WEBRip ssHDTV ss
۳Episode 3WEBRip ssHDTV ss
۴Episode 4WEBRip ssHDTV ss
۵Episode 5WEBRip ssHDTV ss
۶Episode 6WEBRip ssHDTV ss
۷Episode 7WEBRip ssHDTV ss
۸Episode 8WEBRip ssHDTV ss
 همۀ قسمت‌هاWEBRip ssHDTV ss

(Pustina (Wasteland — فصل ۱ 

Episode 1
WEBRip ssHDTV ss

Episode 2
WEBRip ssHDTV ss

Episode 3
WEBRip ssHDTV ss

Episode 4
WEBRip ssHDTV ss

Episode 5
WEBRip ssHDTV ss

Episode 6
WEBRip ssHDTV ss

Episode 7
WEBRip ssHDTV ss

Episode 8
WEBRip ssHDTV ss

همۀ قسمت‌ها
WEBRip ssHDTV ss

  (Pustina (Wasteland — فصل ۱  # عنوان   زیرنویس ۱ Episode 1 WEBRip ss HDTV ss ۲ Episode 2 WEBRip ss HDTV ss ۳ Episode 3 WEBRip ss HDTV ss ۴ Episode 4 WEBRip ss HDTV ss ۵ Episode 5 WEBRip ss HDTV ss ۶ Episode 6 WEBRip ss…

سریال The Handmaid’s Tale

 

The Handmaid’s Tale — فصل ۱

ترجمۀ دوبارۀ فصل ۱ آغاز شده است، اما تنها پس از پایان کار ویرایش و بازبینی فصول بعدی، منتشر خواهد شد.

#عنوان  زیرنویس
۱OffredBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲Birth DayBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳LateBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴Nolite Te Bastardes CarborundorumBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵FaithfulBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶A Woman’s PlaceBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷The Other SideBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸JezebelsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹The BridgeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰NightBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۱

ترجمۀ دوبارۀ فصل ۱ آغاز شده است، اما تنها پس از پایان کار ویرایش و بازبینی فصول بعدی، منتشر خواهد شد.

Offred۱
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Birth Day۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Late۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Nolite Te Bastardes Carborundorum۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Faithful۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

A Woman’s Place۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

The Other Side۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Jezebels۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

The Bridge۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Night۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۲

این فصل به‌زودی بازبینی و ویرایش می‌شود.

#عنوان  زیرنویس
۱JuneBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۲UnwomenBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۳BaggageBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۴Other WomenBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۵SeedsBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۶First BloodBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۷AfterBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۸Women’s WorkBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۹Smart PowerBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۰The Last CeremonyBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۱HollyBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۲PostpartumBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۳The WordBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۲

این فصل به‌زودی بازبینی و ویرایش می‌شود.

June۱
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Unwomen۲
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Baggage۳
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Other Women۴
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Seeds۵
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

First Blood۶
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

After۷
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Women’s Work۸
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Smart Power۹
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Last Ceremony
۱۰
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Holly۱۱
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Postpartum ۱۲
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Word۱۳
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۳
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۳

فصل سوم پس از تکمیل ترجمۀ مجدد فصول قبلی، در Subscene نیز بارگذاری می‌شود.

#عنوان  زیرنویس
۱NightBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲Mary and MarthaBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳Watch OutBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴God Bless the ChildBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵Unknown CallerBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶HouseholdBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷Under His EyeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸UnfitBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹HeroicBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰WitnessBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۱LiarsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۲SacrificeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۳MaydayBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصل ۳

فصل سوم پس از تکمیل ترجمۀ مجدد فصول قبلی، در Subscene نیز بارگذاری می‌شود.

Night۱
BluRayAMZN ssWEBRip ss

Mary and Martha۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Watch Out۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

God Bless the Child۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Unknown Caller۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Household۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Under His Eye۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Unfit۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Heroic۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Witness۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Liars۱۱
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Sacrifice۱۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Mayday۱۳
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۳
BluRay ssAMZN ssWEBRip

  The Handmaid’s Tale — فصل ۱ ترجمۀ دوبارۀ فصل ۱ آغاز شده است، اما تنها پس از پایان کار ویرایش و بازبینی فصول بعدی، منتشر خواهد شد. # عنوان     زیرنویس ۱ Offred BluRay ss AMZN ss WEBRip ss ۲ Birth Day BluRay ss AMZN ss WEBRip ss ۳…