من مترجمی مستقل هستم که به سینما یا رویِ هم رفته به هنرهایِ دیداری‑شنیداری علاقه‌مندم و از این رو گه‌گاه دست به ترجمهٔ آثاری در این رسانه می‌برم که ارزشِ تاریخی-هنری دارند و/یا درون‌مایه‌شان برایِ خودم و دیگران آگاهنده است و/یا جهان‌بینی‌شان با جهان‌بینی‌ام –در آن لحظه از زندگی– همخوانی دارد. این سه ویژگی، همواره سنجه‌هایِ من‌اند برایِ انتخابِ آن آثاری که می‌کوشم راهِ درک و دریافتشان را که از زبانی دیگر می‌گذرد، نخست برایِ خود و سپس برایِ همزبانانم هموار کنم. نتیجهٔ این کوشش‌ها، بدین گونه منتشر می‌شود:[1]تنها موردِ استثنا میانِ ترجمه‌هایم به اسفندِ ۱۳۹۵ –در ابتدایِ راه– بازمی‌گردد که ۵۰٬۰۰۰ تومان بابتِ ترجمهٔ ۶۲۳ خطّ‌ِ زیرنویس، از یک وب‌گاهِ دانلوٚدِ فیلم… ادامهٔ پانوشت

  • بدونِ اخذِ ‹حق‌ّالزّحمه›/‹دستمزد› از کسی و نه به سفارشِ شخصی
  • بدونِ تبلیغِ نهادی سودبر در ابتدا و انتها و لابه‌لایِ متن یا به شکلی ضمنی
  • رایگان و در دسترسِ همه کس، در هر جا

انتشارِ این‌چنینیِ رایگان و همگانی البته نه به منزلهٔ موافقت با هر گونه سودجویی‌ست.[2]سودجویی‌ای که عموماً از سویِ سامانه‌هایِ درخواسته‌نمایِ وابسته و تلویزیون‌هایِ اینترنتیِ وابسته رخ می‌دهد. شما مادامی که خدشه‌ای به محتوا و شناس‌نامهٔ ترجمه‌هایم وارد نکنید و با ماحصلِ کارم به سوداگری نپردازید، یکی از هزاران هزار صاحبانش هستید. شما آزادید ترجمه‌ها را دوباره زمان‌بندی و خطاها را تصحیح و زیرنویس‌ها را بهتر کنید؛[3]همهٔ این موارد، یعنی لزومِ تنظیم و هماهنگ‌سازیِ دوبارهٔ زیرنویس، تصحیحِ خطاهایِ رخ‌داده و… را می‌توانید همچنین از طریقِ صفحهٔ تماس با من در میان بگذارید تا به… ادامهٔ پانوشت نیز مختارید در نشست‌هایِ گروهی، برنامه‌هایِ آموزشیِ درون‌دانشگاهی، خانه همراهِ خانواده، کافه کنارِ چند دوست، تک و تنها با خود، هر کجا و در هر حالی، از این ترجمه‌ها یاری بگیرید (برایِ اطّلاعِ دقیق‌تر در این باره، متنِ اجازه‌نامهٔ انتشار را بخوانید). هدف از انتشارِ رایگان و همگانیِ ترجمه‌ها، رسیدنِ آسانشان به دستِ مخاطبانی این‌چنینی است، نه کسانی که چونان زالو از دست‌رنج‌ِ دیگران می‌مکند و شانه‌هایِ ناخودان را پلّهٔ پایِ خود می‌کنند.
استقلالی که در این راه دارم امّا در گروِ حمایت‌هایی‌ست که مخاطبانم از من برایِ پایندگیِ بیشترِ کاری که در پیش گرفته‌ام می‌کنند تا بتوانم در این راه همچنان سرِ پا بمانم. بسیاری از این پشتیبانی‌ها و حمایت‌ها معنوی است و با معرّفیِ ترجمه‌هایم به دیگران و پیام‌‌هایی بس مهرآمیز انجام می‌شود، و بخشی از این حمایت‌ها نیز مادّی است و کمک می‌کند آن دیدِ تنگی که به کارم دارم را گشوده کنم؛ این حمایت‌ها گشایندهٔ دیدند، زیرا آن‌ها را صرفِ تهیهٔ موادّ‌ِ آموزنده‌ای می‌کنم که از سینما و ترجمه و زبان و مسائلِ مرتبطشان سخن می‌گویند.[4]عملاً این کتاب‌ها حوزه‌هایِ گوناگونی را در برمی‌گیرند، زیرا سینما و ترجمه خود با بسیار چیزها عجین‌اند. بخشِ اندکی از این حمایت‌ها نیز خرجِ نگاه‌داشتِ این انتشارگاه می‌شود.[5]در گذشته هزینهٔ میزبانیِ این وب‌گاه ناچیز بود و آن را به حساب نمی‌آوردم، امّا در سالِ ۱۴۰۰، این هزینه در قیاس با حمایت‌هایِ مادّی‌ای که می‌شود، نسبتِ معناداری… ادامهٔ پانوشت (برایِ اطّلاعِ دقیق‌تر در این باره، بخشِ طوماریِ «نمایشِ حمایت‌هایِ شما» را باز کنید و بخوانید)

‌ اگر مشتاقید از انتشارِ آخرین زیرنویس‌ها و ترجمه‌هایم، در‑لحظه و آنی خبردار شوید، می‌توانید به عضویتِ صفحهٔ تلگرامیِ ‎ ‎/masihmim در آیید.

همهٔ زیرنویس‌هایِ انتشاریافته در وب‌گاهِ masihm.ir، سکویِ اصلی و رسمی و نخستینِ نشرِ کارهایم، و متعاقباً در انتشارگاه‌هایِ مؤلّف‌گردانِ زیررده (هم‌اکنون فقط subscene.com/u/743510 و telegram.me/masihmim)، تحتِ اجازه‌نامهٔ بین‌المللیِ مشترکاتِ خلّاقانه انتساب‌دهی-غیرِتجاری ویراستِ ۴٫۰ (BY-NC 4.0 ) قرار دارد؛ مگر که خلافش تصریح شده باشد.

مبتنی بر این اجازه‌نامه، شما آزاد و مجاز هستید به انجامِ این موارد:

بازنشر — همانا تکثیر و بازتوزیعِ موادّ‌ِ انتشاریافته در هر قالب و رسانهٔ دلخواه
اقتباس — همانا در هم آمیختن و دگرگون‌سازیِ موادّ‌ِ انتشاریافته، و پی‌ریزیِ کارِ خود بر این مواد

مادامی که شرایط و ضوابطِ زیر را رعایت کنید:

انتساب‌دهی — به شکلی مناسب از پدیدآورنده/مجوّزدهنده یاد کنید و به او ارجاع دهید، پیوندی به اجازه‌نامهٔ او فراهم سازید، و اگر تغییری در موادّ‌ِ انتشاریافته ایجاد کردید، صریحاً به آن تغییرات اشاره کنید. شما در شیوهٔ عمل به آن‌چه گفته شد، آزاد هستید، امّا مجاز نیستید مواردِ گفته‌شده را به صورتی انجام دهید که القاگرِ تأیید و تصدیق از جانبِ پدیدآورنده/مجوّزدهنده نسبت به شما یا حاصلِ کارِ شما باشد.
کاربردِ غیرِتجاری — شما نباید موادّ‌ِ انتشاریافته را برایِ سوداگری و نِیل به مقاصدِ تجاری استفاده کنید.
‌ محدودیت‌گذاریِ نامتعارض — شما مجاز نیستید در حاصلِ کارتان ضوابطی قانونی یا تمهیداتی فنّاورانه تعیین کنید که قانوناً دیگران را از انجامِ و دستیابی به هر آن‌چه این اجازه‌نامه روا داشته است، محروم و محدود کند.

نسخهٔ مفصّل و کاملِ اجازه‌نامه را می‌توانید در این صفحه در وب‌گاهِ مشترکاتِ خلّاقانه بخوانید. برایِ اطّلاعاتِ بیشتر، از طریقِ بخشِ تماس با من گفت‌وگو کنید.

هیچ‌کدام از عناوینِ ذکرشده را به منزلهٔ پیشنهادِ خرید و خواندن از سویِ من نبینید.

#تاریخحامیمبلغ (تومان)زمینهٔ کاربست
۱۲؍۲؍۱۳۹۶۱۵٬۰۰۰«سرگذشتِ ندیمه» از مارگارت اتوود
۲۵؍۵؍۱۳۹۶س.ت.۱۰٬۰۰۰«فرهنگِ معاصرِ هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستیِ علی‌محمّد حق‌شناس
۳۸؍۵؍۱۳۹۶۱۰٬۰۰۰«فرهنگِ معاصرِ هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستیِ علی‌محمّد حق‌شناس
۴۲۹؍۶؍۱۳۹۶علیرضا کرمی۲٬۰۰۰«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمایِ آمریکا» از مارتین اسکورسیزی
۵۲۳؍۷؍۱۳۹۶امیر آنجی۱۰٬۰۰۰«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمایِ آمریکا» از مارتین اسکورسیزی
۶۵؍۱۰؍۱۳۹۶مهرداد اسلامخواه۵۰٬۰۰۰«هنرِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۷۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶مهران ربیعی۵٬۰۰۰«مزخرفاتِ فارسی» از رضا شکراللّهی
۸۶؍۱۱؍۱۳۹۶peaceful mind۳٬۰۰۰«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۹۱۳؍۱۱؍۱۳۹۶پرهوم۲۰٬۰۰۰«مستأجر» از رولان توپور
۱۰۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶پیمان مرادی۲٬۰۰۰«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۱۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶فرید ساجدی۳۰٬۰۰۰«هنرِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۲۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶یاسر درودی۵۰٬۰۰۰«ترکیب‌بندی در عکّاسی» از دیوید پرکل
«روشنایی‌هایِ شهر: چاپلین به روایتِ چاپلین» از چارلز چاپلین
۱۳۳؍۱؍۱۳۹۷عارف عبدالله‌زاده۵٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۴۱۰؍۱؍۱۳۹۷احسان۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۵۳؍۲؍۱۳۹۷دوستدار پیشبرد هنر۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۶۱۰؍۲؍۱۳۹۷Reza d۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۷۱۴؍۲؍۱۳۹۷بهداد بوجاری۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۸۱۵؍۲؍۱۳۹۷مهسا نادری۵٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۹۱۳؍۳؍۱۳۹۷هومن نعمتی۱٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۰۱۹؍۳؍۱۳۹۷ب.ز۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۱۲۷؍۳؍۱۳۹۷ر.ت۵٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۲۱۴؍۴؍۱۳۹۷میلاد۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۳۲۶؍۴؍۱۳۹۷Blue۲۰٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۴۳۱؍۴؍۱۳۹۷بابک زنجانی!۵٬۰۰۰«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۵۸؍۵؍۱۳۹۷آرش احمدی۱۰٬۰۰۰ «تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۶۲۴؍۵؍۱۳۹۷بی‌نام۱۰۰٬۰۰۰«تاریخِ بیهقی» از ابوالفضل محمّد بن حسین بیهقی
۲۷۶؍۶؍۱۳۹۷بنیامین مظفرپور۱۵٬۰۰۰«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۸۱۹؍۶؍۱۳۹۷محمد امین بنیادی۶٬۳۰۰«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۹۲۶؍۶؍۱۳۹۷sid۵٬۰۰۰«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از میلدرد لارسن
۳۰۳۰؍۶؍۱۳۹۷علیرضا کریمی۸٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۱۳؍۷؍۱۳۹۷صادق همدانی‌پور۱۰٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۲۶؍۷؍۱۳۹۷شهره۵٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۳۲۱؍۷؍۱۳۹۷سارا صحت۲٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۴۱۷؍۸؍۱۳۹۷کامران لؤلؤ۵۰٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۵۱۹؍۸؍۱۳۹۷وجیهه غلامی۵٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۶۲۶؍۸؍۱۳۹۷فریبا فقیهی۱۰٬۰۰۰«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۷۲۷؍۸؍۱۳۹۷شهرام کهرابی۵۰٬۰۰۰«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۸۱۱؍۹؍۱۳۹۷arf۵٬۰۰۰«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۹۱؍۱۰؍۱۳۹۷Mikado۹۹٬۰۰۰«راهنمایِ فیلم (جلدِ اوّل: ۱۹۶۹–۱۸۹۵)» زیرِ نظرِ بهزاد رحیمیان
۴۰۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷میلاد۱۰٬۰۰۰«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷eliot۱۰٬۰۰۰«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۲۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷امید۵۰٬۰۰۰«داستان: ساختار، سبک و اصولِ فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۳۲؍۱؍۱۳۹۸mmd۱٬۰۰۰«داستان: ساختار، سبک و اصولِ فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۴۳؍۳؍۱۳۹۸ساره مقیمی۱۰٬۰۰۰«عناصر فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر
۴۵۱۰؍۳؍۱۳۹۸مهدی مرادی۵٬۰۰۰«تاریخِ فلسفه» از ویل دورانت
۴۶۱۴؍۳؍۱۳۹۸مسعود زایر۳٬۵۰۰«تاریخِ فلسفه» از ویل دورانت
۴۷۱۵؍۳؍۱۳۹۸Qazal The lizard۲۵٬۰۰۰«تاریخِ فلسفه» از ویل دورانت
۴۸۱۵؍۳؍۱۳۹۸ح شایانفر۳۰٬۰۰۰«رومن به روایتِ پولانسکی» از رومن پولانسکی
۴۹۳۱؍۴؍۱۳۹۸علیرضا گیتی‌گهر۱۰٬۰۰۰«مبانیِ زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۰۳؍۵؍۱۳۹۸فردین روحی دهکردی۱۰٬۰۰۰«مبانیِ زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۱۸؍۵؍۱۳۹۸علی۵٬۰۰۰«مبانیِ زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۲۱۳؍۵؍۱۳۹۸بهنام عزیزی۵۰٬۰۰۰«فرهنگِ روزِ سخن» به سرپرستیِ حسن انوری
۵۳۱۴؍۵؍۱۳۹۸امین زمانی۵۰٬۰۰۰«فرهنگِ فارسیِ عامیانه» از ابوالحسن نجفی
۵۴۲۵؍۵؍۱۳۹۸ندا زد۲۰٬۰۰۰«فرهنگِ روزِ سخن» به سرپرستیِ حسن انوری
۵۵۲۵؍۶؍۱۳۹۸خودت از ۱۴۴۱۱۰۰٬۰۰۰«فرهنگِ فارسیِ عامیانه» از ابوالحسن نجفی
۵۶۲۸؍۶؍۱۳۹۸مهدی مزارعی۲۰٬۰۰۰«از گوشه و کنارِ ترجمه» از علی صلح‌جو
۵۷۳۰؍۷؍۱۳۹۸سعید فدوی۱۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبانِ انگلیسی» از پیتر روچ
۵۸۶؍۱۰؍۱۳۹۸سامان س۱۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبانِ انگلیسی» از پیتر روچ
۵۹۹؍۱۰؍۱۳۹۸ایرلندی۲۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبانِ انگلیسی» از پیتر روچ
۶۰۲۳؍۱۲؍۱۳۹۸Parsa۱۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…
۶۱۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸عارف۱٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…
۶۲۱؍۱؍۱۳۹۹امیررضا۵۰٬۰۰۰«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از گروهِ نویسندگان
۶۳۱۲؍۱؍۱۳۹۹فهیمه دانشدوست۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…
۶۴۱۵؍۱؍۱۳۹۹Saeedy74۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…
۶۵۱۷؍۱؍۱۳۹۹Jvd۱۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۶۱۹؍۱؍۱۳۹۹Sina tosi۲٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۷۵؍۲؍۱۳۹۹سیاوش صمدی۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۸۶؍۲؍۱۳۹۹Erfun۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۹۸؍۲؍۱۳۹۹I’m nobody۱۵٬۳۰۰«معنویت در هنر» از واسیلی کاندینسکی
۷۰۱۵؍۲؍۱۳۹۹Dr Caligari۲۰٬۰۰۰«چیستیِ هنر» از آزوالد هنفلینگ
۷۱۲۷؍۲؍۱۳۹۹امیر حسین‌زاده۱۰٬۰۰۰مجموعهٔ داستان کوتاهِ «مقبره‌دار… و مرگ»، ترجمهٔ محمود حسینی‌زاد (برایِ مقابله)
۷۲۴؍۴؍۱۳۹۹آریا بنی‌بشر۴۰٬۰۰۰«سرگذشتِ حاجی بابایِ اصفهانی»، ترجمهٔ میرزا حبیب اصفهانی
۷۳۱۲؍۴؍۱۳۹۹نوید ح۲۰٬۰۰۰«فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی» از علاءالدین طباطبایی
۷۴۱۷؍۵؍۱۳۹۹م.ز۱۰٬۰۰۰«فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی» از علاءالدین طباطبایی
۷۵۹؍۶؍۱۳۹۹امیر۵٬۰۰۰«تاریخِ مختصرِ زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز
۷۶۲۰؍۶؍۱۳۹۹نوید۵۰٬۰۰۰«فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی» از علاءالدین طباطبایی
۷۷۱۲؍۷؍۱۳۹۹هیچ بن هیچ۳۰٬۰۰۰«تاریخِ مختصرِ زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز
۷۸۱۲؍۹؍۱۳۹۹فاطمه۵٬۰۰۰«تاریخِ مختصرِ زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز
۷۹۲۱؍۹؍۱۳۹۹Fatemeh۱۰٬۰۰۰«تحلیلِ وزنِ شعرِ عامیانهٔ فارسی» از امید طبیب‌زاده
۸۰۲۷؍۹؍۱۳۹۹هدا۴۰۰٬۰۰۰«فرهنگِ معاصرِ پویا انگلیسی‑فارسی» از محمّدرضا باطنی و دستیاران
 «فرهنگِ معاصرِ فرانسه‑فارسی» از محمّدرضا پارسایار
 «فرهنگِ آلمانی‑فارسی» از فرامرز بهزاد
۸۱۵؍۱۰؍۱۳۹۹علی۵۰٬۰۰۰«تحلیلِ وزنِ شعرِ عامیانهٔ فارسی» از امید طبیب‌زاده
۸۲۱۵؍۱۰؍۱۳۹۹مجید۱۰٬۰۰۰«تاریخِ سینمایِ جهان» از دیوید ا. کوک
۸۳۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹زهره مطیعیان۲۰۰٬۰۰۰«تاریخِ سینمایِ جهان» از دیوید ا. کوک
۸۴۲۲؍۱۱؍۱۳۹۹رفعان۳٬۰۰۰«تاریخِ سینمایِ جهان» از دیوید ا. کوک
۸۵۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹Sahar۵۰٬۰۰۰«دستورِ زبانِ سینما» از دانیل آریخون
۸۶۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹amirpooyan۱۰٬۰۰۰نسخهٔ کاغذیِ فصلنامهٔ «مترجم»، شماره‌هایِ ۶۶–۵۹
۸۷‍۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹حمیدرضا کریمی۱۰٬۰۰۰نسخهٔ کاغذیِ فصلنامهٔ «مترجم»، شماره‌هایِ ۶۶–۵۹
۸۸۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹سینا۷۰٬۰۰۰نسخهٔ کاغذیِ فصلنامهٔ «مترجم»، شماره‌هایِ ۶۶–۵۹
۸۹۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹مینا۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از کتاب‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…
۹۰۲۹؍۱۲؍۱۳۹۹فرزانه۱۰۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از کتاب‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…
۹۱۲۱؍۱؍۱۴۰۰۳۰۰٬۰۰۰«راهنمایِ فیلم (جلد دوّم: ۱۹۸۹–۱۹۷۰)» زیرِ نظرِ بهزاد رحیمیان
«~ (جلد سوّم، بخشِ اوّل: ۱۹۹۵–۱۹۹۰)» ~
«~ (جلدِ سوّم، بخشِ دوّم: ۲۰۰۰–۱۹۹۶)» ~
«~ (جلدِ چهارم: ۲۰۰۶–۲۰۰۰)» ~
۹۲۱۴؍۲؍۱۴۰۰صادق صبح زاهدی۱۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۳۲۲؍۲؍۱۴۰۰آرش۱۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۴۱۰؍۳؍۱۴۰۰علیرضا نصیری۵۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۵‫۲۱؍۴؍۱۴۰۰هانیه۲۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۶۲۲؍۴؍۱۴۰۰ناصر و مریم۵۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۷۱۸؍۵؍۱۴۰۰۲۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۸۲۲؍۵؍۱۴۰۰رستمِ خوٚموٚ۱۲۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۹۹۲۵؍۵؍۱۴۰۰رهگذر۱۰٬۰۰۰هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه
۱۰۰۸؍۷؍۱۴۰۰۱۰٬۰۰۰؟
۱۰۱۱۶؍۷؍۱۴۰۰ایرلندی۳۰٬۰۰۰؟
۱۰۲۲۵؍۷؍۱۴۰۰۲۰٬۰۰۰؟

هیچ‌کدام از عناوینِ ذکرشده را به منزلهٔ پیشنهادِ خرید و خواندن از سویِ من نبینید.

بی‌نام۲؍۲؍۱۳۹۶۱۵٬۰۰۰
«سرگذشتِ ندیمه» از مارگارت اتوود

س.ت.۵؍۵؍۱۳۹۶۱۰٬۰۰۰
«فرهنگِ معاصرِ هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستیِ علی‌محمّد حق‌شناس

بی‌نام۸؍۵؍۱۳۹۶۱۰٬۰۰۰
«فرهنگِ معاصرِ هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستیِ علی‌محمّد حق‌شناس

علیرضا کرمی۲۹؍۶؍۱۳۹۶۲٬۰۰۰
«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمایِ آمریکا»

امیر آنجی۲۳؍۷؍۱۳۹۶۱۰٬۰۰۰
«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمایِ آمریکا»

مهرداد اسلامخواه۵؍۱۰؍۱۳۹۶۵۰٬۰۰۰
«هنرِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

مهران ربیعی۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶۵٬۰۰۰
«مزخرفاتِ فارسی» از رضا شکراللّهی

peaceful mind۶؍۱۱؍۱۳۹۶۳٬۰۰۰
«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو

پرهوم۱۳؍۱۱؍۱۳۹۶۲۰٬۰۰۰
«مستأجر» از رولان توپور

پیمان مرادی۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶۲٬۰۰۰
«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو

فرید ساجدی۴؍۱۲؍۱۳۹۶۳۰٬۰۰۰
«هنرِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

یاسر درودی۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶۵۰٬۰۰۰
«ترکیب‌بندی در عکّاسی» از دیوید پرکل
«روشنایی‌هایِ شهر: چاپلین به روایتِ چاپلین» از چارلز چاپلین

عارف عبدالله‌زاده۳؍۱؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

احسان۱۰؍۱؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

دوستدار پیشبرد هنر۳؍۲؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

Reza d۱۰؍۲؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بهداد بوجاری۱۴؍۲؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

مهسا نادری۱۵؍۲؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

هومن نعمتی۱۳؍۳؍۱۳۹۷۱٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

ب.ز۱۹؍۳؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

ر.ت۲۷؍۳؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

میلاد۱۴؍۴؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

Blue۲۶؍۴؍۱۳۹۷۲۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بابک زنجانی!۳۱؍۴؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

آرش احمدی۸؍۵؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بی‌نام۲۴؍۵؍۱۳۹۷۱۰۰٬۰۰۰
«تاریخِ بیهقی» از ابوالفضل محمّد بن حسین بیهقی

بنیامین مظفرپور۶؍۶؍۱۳۹۷۱۵٬۰۰۰
«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از میلدرد لارسن

محمد امین بنیادی۱۹؍۶؍۱۳۹۷۶٬۳۰۰
«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از میلدرد لارسن

sid۲۶؍۶؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از میلدرد لارسن

علیرضا کریمی۳۰؍۶؍۱۳۹۷۸٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

صادق همدانی‌پور۳؍۷؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

شهره۶؍۷؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

سارا صحت۲۱؍۷؍۱۳۹۷۲٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

کامران لؤلؤ۱۷؍۸؍۱۳۹۷۵۰٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

وجیهه غلامی۱۹؍۸؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

فریبا فقیهی۲۶؍۸؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ زبانِ فارسی» از پرویز ناتل خانلری

شهرام کهرابی۲۷؍۸؍۱۳۹۷۵۰٬۰۰۰
«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ

arf۱۱؍۹؍۱۳۹۷۵٬۰۰۰
«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ

Mikado۱؍۱۰؍۱۳۹۷۹۹٬۰۰۰
«راهنمایِ فیلم (جلدِ اوّل: ۱۹۶۹–۱۸۹۵)» زیرِ نظرِ بهزاد رحیمیان

میلاد۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ

eliot۶؍۱۱؍۱۳۹۷۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ هنر» از ارنست گامبریچ

امید۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷۵۰٬۰۰۰
«داستان: ساختار، سبک و اصولِ فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی

mmd۲؍۱؍۱۳۹۸۱٬۰۰۰
«داستان: ساختار، سبک و اصولِ فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی

ساره مقیمی۳؍۳؍۱۳۹۸۱۰٬۰۰۰
«عناصرِ فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر

مهدی مرادی۱۰؍۳؍۱۳۹۸۵٬۰۰۰
«تاریخِ فلسفه» از ویل دورانت

مسعود زایر۱۴؍۳؍۱۳۹۸۳٬۵۰۰
«تاریخِ فلسفه» از ویل دورانت

Qazal The lizard۱۵؍۳؍۱۳۹۸۲۵٬۰۰۰
«تاریخِ فلسفه» از ویل دورانت

ح شایانفر۱۵؍۳؍۱۳۹۸۳۰٬۰۰۰
«رومن به روایتِ پولانسکی» از رومن پولانسکی

علیرضا گیتی‌گهر۳۱؍۴؍۱۳۹۸۱۰٬۰۰۰
«مبانیِ زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

فردین روحی دهکردی۳؍۵؍۱۳۹۸۱۰٬۰۰۰
«مبانیِ زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

علی۸؍۵؍۱۳۹۸۵٬۰۰۰
«مبانیِ زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

بهنام عزیزی۱۳؍۵؍۱۳۹۸۵۰٬۰۰۰
«فرهنگِ روزِ سخن» به سرپرستیِ حسن انوری

امین زمانی۱۴؍۵؍۱۳۹۸۵۰٬۰۰۰
«فرهنگِ فارسیِ عامیانه» از ابوالحسن نجفی

ندا زد۲۵؍۵؍۱۳۹۸۲۰٬۰۰۰
«فرهنگِ روزِ سخن» به سرپرستیِ حسن انوری

خودت از ۱۴۴۱۲۵؍۶؍۱۳۹۸۱۰۰٬۰۰۰
«فرهنگِ فارسیِ عامیانه» از ابوالحسن نجفی

مهدی مزارعی۲۸؍۶؍۱۳۹۸۲۰٬۰۰۰
«از گوشه و کنارِ ترجمه» از علی صلح‌جو

سعید فدوی۳۰؍۷؍۱۳۹۸۱۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسیِ زبانِ انگلیسی» از پیتر روچ

سامان س۶؍۱۰؍۱۳۹۸۱۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسیِ زبانِ انگلیسی» از پیتر روچ

ایرلندی۹؍۱۰؍۱۳۹۸۲۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسیِ زبانِ انگلیسی» از پیتر روچ

Parsa۲۳؍۱۲؍۱۳۹۸۱۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجلّه‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…

عارف۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸۱٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجلّه‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…

امیررضا۱؍۱؍۱۳۹۸۵۰٬۰۰۰
«اصول و مبانیِ نظریِ ترجمه» از گروهِ نویسندگان

فهیمه دانشدوست۱۲؍۱؍۱۳۹۹۲۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجلّه‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…

Saeedy74۱۵؍۱؍۱۳۹۹۲۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجلّه‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…

Jvd۱۷؍۱؍۱۳۹۹۱۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

Sina tosi۱۹؍۱؍۱۳۹۹۲٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

سیاوش صمدی۵؍۲؍۱۳۹۹۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

Erfun۶؍۲؍۱۳۹۹۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

I’m nobody۸؍۲؍۱۳۹۹۱۵٬۳۰۰
«معنویت در هنر» از واسیلی کاندینسکی

Dr Caligari۱۵؍۲؍۱۳۹۹۲۰٬۰۰۰
«چیستیِ هنر» از آزوالد هنفلینگ

امیر حسین‌زاده۲۷؍۲؍۱۳۹۹۱۰٬۰۰۰
مجموعهٔ داستان کوتاهِ «مقبره‌دار… و مرگ»، ترجمهٔ محمود حسینی‌زاد (برایِ مقابله)

آریا بنی‌بشر۴؍۴؍۱۳۹۹۴۰٬۰۰۰
«سرگذشتِ حاجی بابایِ اصفهانی»، ترجمهٔ میرزا حبیب اصفهانی

نوید ح۱۲؍۴؍۱۳۹۹۲۰٬۰۰۰
«فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی» از علاءالدین طباطبایی

م.ز۱۷؍۵؍۱۳۹۹۱۰٬۰۰۰
«فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی» از علاءالدین طباطبایی

امیر۹؍۶؍۱۳۹۹۵٬۰۰۰
«تاریخِ مختصرِ زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز

نوید۲۰؍۶؍۱۳۹۹۵۰٬۰۰۰
«فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی» از علاءالدین طباطبایی

هیچ بن هیچ۱۲؍۷؍۱۳۹۹۳۰٬۰۰۰
«تاریخِ مختصرِ زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز

فاطمه۱۲؍۹؍۱۳۹۹۵٬۰۰۰
«تاریخِ مختصرِ زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز

Fatemeh۲۱؍۹؍۱۳۹۹۱۰٬۰۰۰
«تحلیلِ وزنِ شعرِ عامیانهٔ فارسی» از امید طبیب‌زاده

هدا۲۷؍۹؍۱۳۹۹۴۰۰٬۰۰۰
«فرهنگِ معاصرِ پویا انگلیسی‑فارسی» از محمّدرضا باطنی و دستیاران
«فرهنگِ معاصرِ فرانسه‑فارسی» از محمّدرضا پارسایار
«فرهنگِ آلمانی‑فارسی» از فرامرز بهزاد

علی۵؍۱۰؍۱۳۹۹۵۰٬۰۰۰
«تحلیلِ وزنِ شعرِ عامیانهٔ فارسی» از امید طبیب‌زاده

مجید۱۵؍۱۰؍۱۳۹۹۱۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینمایِ جهان» از دیوید ا. کوک

زهره مطیعیان۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹۲۰۰٬۰۰۰
«تاریخِ سینمایِ جهان» از دیوید ا. کوک

رفعان۲۲؍۱۱؍۱۳۹۹۳٬۰۰۰
«تاریخِ سینمایِ جهان» از دیوید ا. کوک

Sahar۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹۵۰٬۰۰۰
«دستورِ زبانِ سینما» از دانیل آریخون

amirpooyan۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹۱۰٬۰۰۰
نسخهٔ کاغذیِ فصلنامهٔ «مترجم»، شماره‌هایِ ۶۶–۵۹

حمیدرضا کریمی۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹۱۰٬۰۰۰
نسخهٔ کاغذیِ فصلنامهٔ «مترجم»، شماره‌هایِ ۶۶–۵۹

سینا۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹۷۰٬۰۰۰
نسخهٔ کاغذیِ فصلنامهٔ «مترجم»، شماره‌هایِ ۶۶–۵۹

مینا۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹۲۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از کتاب‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…

فرزانه۲۹؍۱۲؍۱۳۹۹۱۰۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از کتاب‌هایِ زبانشناسی، ترجمه و…

بی‌نام۲۱؍۱؍۱۴۰۰۳۰۰٬۰۰۰
«راهنمایِ فیلم (جلدِ دوّم: ۱۹۸۹–۱۹۷۰)» زیرِ نظرِ بهزاد رحیمیان
«~ (جلدِ سوّم، بخش اوّل: ۱۹۹۵–۱۹۹۰)» ~
«~ (جلدِ سوّم، بخشِ دوّم: ۲۰۰۰–۱۹۹۶)» ~
«~ (جلدِ چهارم: ۲۰۰۶–۲۰۰۰)» ~

صادق صبح زاهدی
۱۴؍۲؍۱۴۰۰۱۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

آرش۲۲؍۲؍۱۴۰۰۱۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

علیرضا نصیری۱۰؍۳؍۱۴۰۰۵۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

هانیه۲۱؍۴؍۱۴۰۰۲۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

ناصر و مریم۲۲؍۴؍۱۴۰۰۵۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

۱۸؍۵؍۱۴۰۰۲۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

رستمِ خوٚموٚ۲۲؍۵؍۱۴۰۰۱۲۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

رهگذر۲۵؍۵؍۱۴۰۰۱۰٬۰۰۰
هزینهٔ میزبانی و نگاه‌داشتِ این انتشارگاه

۸؍۷؍۱۴۰۰۱۰٬۰۰۰

ایرلندی۱۶؍۷؍۱۴۰۰۳۰٬۰۰۰

۲۵؍۷؍۱۴۰۰۲۰٬۰۰۰

 حمایت و همراهی

تومان

  • با انتخابِ گزینهٔ ‹پرداخت›، به درگاهِ امنی که پی‌پینگ فراهم کرده است، هدایت می‌شوید.
  • حمایتِ ارزی/رمزارزی از طریقِ این حساب در وب‌گاهِ حامی‌باش ممکن است.
  • در بخشِ توضیحات می‌توانید بنویسید که نخستین بار ترجمهٔ چه اثری/اثرهایی توجّهِ شما را جلب کرده است.

 در آینده، کدام؟!

‌این رأی‌گیری پس از تقریباً دو سال پایان یافت.

This poll has ended (since 7 months).
1963 ½8
18.16%
Memento 2000
15.86%
A Space Odyssey 1968
14.94%
Certified Copy 2010
11.03%
Dead Poets Society 1989
10.11%
Wings of Desire 1987
9.66%
Vertigo 1958
8.74%
Raging Bull 1980
6.90%
Punch-Drunk Love 2002
4.60%
همزبانان عزیز، پیامتان را شنیدم! در آینده‌ای نزدیک، کار ترجمهٔ چندین عنوان از عنوان‌های به‌رأی‌گذاشته را آغاز خواهم کرد یا از پی خواهم گرفت.


پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
پانوشت‌ها
1تنها موردِ استثنا میانِ ترجمه‌هایم به اسفندِ ۱۳۹۵ –در ابتدایِ راه– بازمی‌گردد که ۵۰٬۰۰۰ تومان بابتِ ترجمهٔ ۶۲۳ خطّ‌ِ زیرنویس، از یک وب‌گاهِ دانلوٚدِ فیلم گرفتم. آن زیرنویس را در میانِ ترجمه‌هایم نمی‌بینید.
2سودجویی‌ای که عموماً از سویِ سامانه‌هایِ درخواسته‌نمایِ وابسته و تلویزیون‌هایِ اینترنتیِ وابسته رخ می‌دهد.
3همهٔ این موارد، یعنی لزومِ تنظیم و هماهنگ‌سازیِ دوبارهٔ زیرنویس، تصحیحِ خطاهایِ رخ‌داده و… را می‌توانید همچنین از طریقِ صفحهٔ تماس با من در میان بگذارید تا به تک‌تکشان در زمانِ مناسب رسیدگی کنم.
4عملاً این کتاب‌ها حوزه‌هایِ گوناگونی را در برمی‌گیرند، زیرا سینما و ترجمه خود با بسیار چیزها عجین‌اند.
5در گذشته هزینهٔ میزبانیِ این وب‌گاه ناچیز بود و آن را به حساب نمی‌آوردم، امّا در سالِ ۱۴۰۰، این هزینه در قیاس با حمایت‌هایِ مادّی‌ای که می‌شود، نسبتِ معناداری پیدا کرده است؛ از این رو ناچارم آن را در زمینه‌هایِ کاربستِ حمایت‌ها ثبت کنم.

پی‌نوشت

لازم است ذکر کنم که غیر از فعّالیتِ کوتاهم در آن وبگاهِ دانلوٚدِ فیلم، مدّتی هم مدیرِ گروهِ ترجمهٔ انجمنی ناسودبر بودم، که ممکن است در ویرایش‌هایِ گذشتهٔ زیرنویس‌هایم به نامش بربخورید.guest
36 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
نمایش همۀ دیدگاه‌ها
.
.
5 روز پیش

سلام آقای محمودزاده. خواستم یه‌خسته‌نباشی خدمت‌تون عرض کنم و برای انتشار رایگان این زیرنویس‌ها ازتون تشکر کنم. کمدی اسپشال Inside از بو برنهام چندوقتی هست که آمده. از اون‌جایی که کار What. بو برنهام رو ترجمه کرده بودید می‌خواستم بدونم برای Inside برنامه‌ای در آینده ندارید؟

.
.
4 روز پیش
در پاسخ به  مسیح

ممنون از پاسخ‌تون. من بو برنهام را از شما شناختم و واقعاً لذت بردم. منتظر ترجمۀ «خوش اومدی به اینترنت»تون هستم.

جم
جم
6 ماه پیش

امیدوارم به همه آرزوهات برسی

B
B
8 ماه پیش

وقت‌بخیر. ممنون بابت ترجمه و زیرنویس‌ها…
من تا ۳-۴ سال قبل برخی از آثار ناشناخته و فاقد زیرنویس فارسی رو ترجمه می‌کردم. متاسفانه خیلی از کارگردان‌های بزرگ سینما همچنان [حتا] برای سینه‌فیل‌ها هم ناشناخته هستند. از جمله “لینو بروکا” کارگردان فقید و تاثیرگذار فیلیپینی و حتا “لاو دیاز” که متاسفانه جز یکی-دو اثر چیزی ازشون ترجمه نشده.
پیشنهاد میکنم که سراغ این قبیل آثار برای ترجمه هم باشید. من خودم آخرین کارم روی فیلم مکبث از “بلا تار” بود که متاسفانه فرصت نشد تمامش کنم.

از کارگردان بزرگ روسیه، الکسی گرمن فقط یک اثر ترجمه شده بنام “خدا بودن سخت است” که به حق جزو شاهکارهای تاریخ سینماست. پیشنهاد میکنم فیلم دیگرش به نام Khrustalyov, My Car! (1998)رو ترجمه کنید که جزو بهترین فیلم‌های پس از فروپاشی شوروی است.

سلامت و موفق باشید.

ali
ali
9 ماه پیش

شما بهترین مترجم زیرنویسی هستین که تاحالا دیدم

مونا
مونا
10 ماه پیش

کار ترجمه تون بسیار عالی و کامل و بی نقصه. دم شما گرم. غلط املایی هم ندارین که خیلی نایابه این روزها. امیدوارم بتونم در آینده کمکتون بکنم.

نیما چوبین
نیما چوبین
10 ماه پیش

روی کارت واقعن نمیشه ارزش گذاشت، ممنون

البرز
البرز
10 ماه پیش

سلام
کن ایچیکاوا به سفارش کمیته‌ی بین‌المللی المپیک، برای المپیک سال ۱۹۶۴ توکیو فیلم مستند ساخته. فیلم دو نسخه داره؛ یه نسخه‌ی انگلیسی که ۲ ساعت و خورده‌ای هست، یه ورژن ژاپنی و سه و خورده‌ای ساعته هم هست. من هیچ ترجمه‌ای از نسخه‌ی ژاپنی پیدا نکردم. شما می‌تونید برای ترجمه کمک کنید بهم؟

علیرضا
علیرضا
1 سال پیش

سلام و عرض ادب خدمت مسیح عزیز

خواستم یه خداقوت بگم به شما بابت این کار ارزشمند و ماندگای که دارید انجام میدید و برخلاف اکثر مترجمان که گوشه نگاه ناچیزی هم به سینمای کلاسیک ندارن – شما دارید این کار رو به خوبی و با کیفیت عالی انجام میدید

در پایان یه درخواست دارم از شما که اگر امکانش هست در لیست فیلمهایی که قرار است انشاالله در اینده ترجمه کنید اثار اورسن ولز بزرگ رو هم قرار بدید متاسفانه ترجمه های خوبی برای این فیلمها انجام نشده حتی فیلم بانوی شانگهای همون زیرنویس ناچیز و بد رو هم نداره و باید با نرم افزار تبدیل بشه

امیدوارم در ادامه راه موفق و موید باشید

مهران
مهران
1 سال پیش

با این همه جوایزی که این فیلم گرفته متاسفانه هیچ زیرنویسی برای ما پارسی زبانان نیست پیشاپیش سپاس گذارم فیلم درخواستی من Johnny Belinda محصول
1948

سروش
سروش
1 سال پیش

درود
من ترجمه عالی حد اقل 3 تا از فیلمهایی که در نظرخواهی قرار دادید خدمتتون میدم به جاش 3 فیلم به انتخاب و سفارش من ترجمه کنید،نظرتون چیه؟

سروش
سروش
1 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

هدف من این بود که شما وقت برای ترجمه سه فیلم صرف کنید ولی دست مخاطبین شش فیلم برسه و قطعا اینقدر از کیفیت کار خودم مطمئن هستم که به شما چنین پیشنهادی دادم . قبل از اینکه شما به دلیل کیفیت بد ترجمه های موجود از این فیلمها تصمیم به باز ترجمه بگیرید بنده خیلیهاشو دادم توسط بهترین مترجمین انجام شده و صرفا هدفم این بود که کار تکراری انجام نشه. این در جواب دلیل اول شما
در مورد دلیل دوم ، من عرض کردم رایگان منتشر نشه؟اجباری در پیشنهاد من بود که به شما برخورده؟
فرمودید من چند بار در تلگرام مزاحم شما شدم! وقتی در زیرنویسهایی که انجام میدید راهی برای ارتباط با خودتون میگذارید به این معنی هست که دوست دارید مزاحمتون بشن؟
لطفا ‹علاوه بر کتابهایی که در مورد سینما و ترجمه، تهیه و مطالعه می فرمایید،خرید بوستان و گلستان سعدی یا کتابی در باب آداب معاشرت را نیز در برنامتون قرار بدید›
ایام به کام

سروش
سروش
1 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

مطلبی که نوشتید و شخصیتی که دارید منو مجاب کرد که پاسخی در این مورد به شما ندم چرا که جواب … … …
ولی چون جوانید و آغاز راه،پیشنهاد میدم حتما بوستان و گلستان سعدی را در اولویت تهیه و مطالعه قرار بدید.
ضمنا من هیچ اسمی از شخصیت حقوقی و تجاریم نبردم چرا که میشد سو برداشت تعبیر بشه و فکر کنید برای تبلیغ پیام دادم و صرفا جاییکه فقط برای شما قابل دیدن بود آدرس ایمیل ذکر کردم،ولی از اونجا که شما اسم بردید به شما و سایر افرادیکه شاید در جریان صحبتهای من و شما قرار گرفته باشند پیشنهاد میکنم این مطلب رو (که تاریخ انتشارش برای چندین روز قبل هست) برای قضاوت بهتر مطالعه کنید. https://t.me/PishgumArchive/28
ضمنا این آخرین دیدگاه و بازدید من در سایت شما می باشد.

wlh
wlh
1 سال پیش

سلام
اون متنی که برات نوشتم صرفا طنز بود امیدوارم ناراحت نشده باشی

Maryam
Maryam
2 سال پیش

سلام اقای محمودزاده. خسته نباشید
من دارم سریال ندیمه رو میبینم و جدا عاشق ترجمه قشنگ و روانتون شدم. فوق العادست به حدی که دوست دارم بقیه فیلم و سریال ها رو هم با ترجمه شما ببینم.
شما کتاب هم ترجمه کردین؟؟
و اینکه میتونین سریال Find me in Paris رو ترجمه کنین؟ سریال قشنگیه ولی هیچ تیم و شخصی ترجمش نکرده
ممنون.

Maryam
Maryam
2 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

مطمئنم اگه کتاب ترجمه کنین خیلی طرفدار پیدا میکنه
بله درست میگین خسته کنندست براتون ممنون برای پاسخ گویی
همه جوره ازتون حمایت میکنم 💟

نیروانا
نیروانا
3 سال پیش

Idiot (1958)
Manhattan Melodrama (1934)
ممنون میشم.. 😉

نیروانا
نیروانا
3 سال پیش

تشکر از زیرنویس سریال ندیمه

میخواستم بدونم سفارش زیرنویس برای فیلم قبول میکنید؟

علی دی
علی دی
4 سال پیش

مسیح عزیز، سلام
به‌طور اتفاقی با کارهای شما آشنا شدم و خوشحالم از این همه حس خوب و مثبتی که داری.
ترجمه‌های سریال ندیمه رو هم دیدم و بسیار بادقت و تمیز بود و با سایتت آشنا شدم.
شرایط حمایت مالی به چه صورتی است دوست عزیزم؟

علی دی