تک‌گویی «موشکله من»

* بسیاری از جملات، بدون حضور تصویر، بی‌تأثیر و بی‌معنی‌اند. لطفاً پیش از خواندن متن، فیلم کوتاه «موشکله من» را تماشا کنید.

این فیلم در مورد مشکلات منه. مشکل من اینه که در مورد مشکلاتم فیلم می‌سازم، و از فرط فقر غنای تصویری به کلام رو می‌آرم. مشکل من آم…  مُش‍… مُ‍… مُش‍… مُش‍… مُشک‍… مُش‍… مُشک‍… مُش‍… مُش‍… مُشکل من ای‍ن‍… مشکل من اینه که نمی‌تونم خوب مشکلم رو بیان کنم. مشکل من اینه که نمی‌تونم جملاتم رو تموم… مشکل من نبودنِ موسیقی متنه. مشکل من آز… آزاردهنده بودن و بیش از حد بلند بودنِ صدااای موسیقی متنه. مشکل من اینه که زود از موسیقی متن خسته می‌شم.

مشکل من اینه که مشکلم درونیه و واسه کسی جذاب نیست. مشکل من اصلاً جذاب نیست. مشکل من زشته. مشکل من یه بازیگر بی‌اعتمادبه‌نفسه که سر جای عمل زیباییِ قبلی‌ش، دوباره عمل زیبایی کرده. مشکل من تشخیص مشکلاتمه. یعنی جان‌بخشی به مشکلاتمه. مشکل من اینه که می‌خوام خ‍‌‍و‍‌ار هر چی ابراز کردنه رو ب‍‌‍گ‍‌‍ام، ولی نمی‌دونم با چه مدیومی. مشکل من اینه که هر مدیومی دیدم، برام گشاد بود. مشکل من اینه که لاغرم. مشکل من اینه که تنم برام مهم نیست و تنم داره از هم می‌پاشه؛ وطنم داره از هم می‌پاشه. مشکل من ناهماهنگی تصاویر و کلماته. مشکل من حوصله‌سربر بودنمه.

مشکل من کشتنِ زمانه.
مشکل من کشتنِ زمانه.
مشکل من کشتنِ زمانه.
مشکل من کشتنِ زمانه.

مشکل من به ت‍‌‍خ‍‌‍م گرفتنِ قوانین فیزیکه.

مشکل من اینه که وقتی ایده‌ای ندارم، در مورد نداشتنِ ایده، ایده‌پردازی می‌کنم.

مشکل من خندیدن به خودمه. مشکل من نقض پیوستگی صحنه‌هاست. مشکل من لحظهٔ یه ساعت و سی و دو دقیقه و سی و نه ثانیهٔ فیلم فروشنده‌ست. مشکل من اینه که ارجاع می‌دم. مشکل من اینه که خود‑ارجاعم. مشکل من تغییر بی‌خود و بی‌جهت کنتراسته. اونم نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، بلکه چهار بار. مشکل من سوءاستفادۀ عمدی از اشتباهات غیرعمدی‌مه. مشکل من پیچیدگی زبانه. بین خودمون بمونه. بینمون بمونه. بینمون بمونه.

مشکل مِه این که زبۆن مادری‌م بندِری‌ن، ولی باید با آدم‌ها فارسی صحبت کنم. اَند بیساید آی وانا لِرن انگلیش. اَند بیسایدز آی وانا لِرن انگلیش.
مشکل من شک کردن به هستی‌مه. یعنی سؤالم رو سین کرده، اما ج نمی‌ده. ها؟ ها؟ مشکل من اون بدبختیه که خواست خودکشی کنه، رفت بالای برج ایفل، ولی خودش رو ننداخت. خودش رو حلق‌آویز کرد! مشکل من گروتسکه. مشکل من حس شوخ‌طبعی نچسبمه.
مشکل من اجتماعه. مشکل من تنهاییه. مشکل من انتقال حجم زیادی از اطلاعات توی مدتی محدود با کلماتی معدوده. مشکل من واج‌آرایی افراطیه. مشکل من اینه که نمی‌دونم مشکلم چیه.

مشکل من فراموشیه.


* بسیاری از جملات، بدون حضور تصویر، بی‌تأثیر و بی‌معنی‌اند. لطفاً پیش از خواندن متن، فیلم کوتاه «موشکله من» را تماشا کنید. این فیلم در مورد مشکلات منه. مشکل من اینه که در مورد مشکلاتم فیلم می‌سازم، و از فرط فقر غنای تصویری به کلام رو می‌آرم. مشکل من آم… …