در آینده، کدام؟!


* در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۲۱، آرای خرابکارنۀ چند فرد را واگردانی کردم. از دوستان خواهشمندم بگذارند رأی‌دهی هم سالم، و هم برای همه آسان باشد. خرابکاری‌های شما فقط وقت من را می‌گیرد و خللی در صحت آرا ایجاد نمی‌کند. همچنین به‌هیچ‌وجه نیازی نیست فیلم محبوبتان را در این رأی‌گیری ‹اول› کنید. تلاش من بر اینست که همۀ این عناوین را –که برایم خاطره‌انگیزند– در کنار پروژه‌های دیگری که دنبال می‌کنم، کم‌کم ترجمه کنم. بابت درکی که دارید، متشکرم.