من مترجمی مستقل هستم که به سینما یا روی هم رفته به هنرهای دیداری‑شنیداری علاقه‌مندم و از این رو گه‌گاه دست به ترجمۀ آثاری در این رسانه می‌برم که ارزش تاریخی-هنری دارند و/یا درون‌مایه‌شان برای خودم و دیگران آگاهنده است و/یا جهان‌بینی‌شان با جهان‌بینی‌ام –در آن لحظه از زندگی– همخوانی دارد. این سه ویژگی، همواره سنجه‌های من هستند برای انتخاب آن آثاری که می‌کوشم راه درک و دریافتشان را که از زبانی دیگر می‌گذرد، نخست برای خود و سپس برای همزبانانم هموار کنم. نتیجۀ این کوشش‌ها، همگی بدون اخذ ‹حق‌الزحمه› یا ‹دستمزد› از کسی، و به صورت رایگان منتشر می‌شود.۱ انتشار رایگان البته نه به منزلۀ موافقت با هر گونه سودجویی‌ست.۲ شما مادامی که خدشه‌ای به محتوا و شناسنامۀ ترجمه‌هایم وارد نکنید و از ماحصل کارم سودی سوداگرانه نبرید‌، یکی از هزاران هزار صاحبش هستید. شما آزادید ترجمه‌ها را بازتنظیم و خطاها را تصحیح و زیرنویس‌ها را بهتر کنید؛۳ می‌توانید در نشست‌های گروهی، برنامه‌های آموزشیِ درون‌دانشگاهی، خانه همراه خانواده، کافه کنار چند دوست، تنها با خود، هر کجا و به هر شکلی، از این ترجمه‌ها بهره ببرید. هدف از انتشار رایگان ترجمه‌ها، رسیدن آسانشان به دست مخاطبانی این‌چنینی است، نه کسانی که با بی‌شرمی از شانه‌های من و امثال من بالا می‌روند. استقلال من در این راه اما در گروِ حمایت‌هایی‌ست که مخاطبانم از من برای پایندگی بیشتر کاری که در پیش گرفته‌ام می‌کنند تا در این راه همچنان سر پا بمانم؛ پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی چه معنوی که با معرفی زیرنویس‌ها به دیگران و پیام‌‌هایی بس مهرآمیز به شخص من تا کنون انجام شده و در عین کم‌کاری‌های گاه بلندمدتم همچنان انجام می‌شود، و چه آن حمایت‌هایی که مادی بوده و دید من به کاری که می‌کنم را می‌گستراند؛ ‹گسترش دید›، زیرا حمایت‌های سخاوتمندانۀ شما را جملگی صرف تهیۀ کتاب‌هایی می‌کنم که به سینما و ترجمه و مسائل مرتبطشان می‌پردازند.۴

از نگاه من، حمایت‌های شما در کنار یکدیگر پتکی آهنین می‌سازند که بر دیوار وابستگی به آن کارفرمایانی فرود می‌آید که محدودکنندۀ آزادی من و امثال من هستند؛ کسانی که ما –مترجمان مستقل اینترنتی– را در نهایت به سوی ترجمۀ آثاری سوق می‌دهند که هیچ ارزشی جز ارضای موقتی سوداگری بی‌پایان ایشان ندارند. از زاویه‌ای دیگر نیز، آزادی کامل مخاطبان در حامی بودن یا نبودن را عاملی می‌بینم که خودبه‌خود از میان مخاطبان، کسانی را که توانایی و میل به حمایت دارند را غربال می‌کند تا اگر وزنه‌ای این‌جا هست، بر دوش آن که خواهان و تواناست باشد.

کسانی که مشتاقند از انتشار آخرین زیرنویس‌ها و ترجمه‌هایم در‑لحظه و آنی خبردار شوند، می‌توانند به عضویت صفحۀ ‎ ‎/masihmim در آیند.

متن مجوز انتشار:
 حمایت:  ppng.ir/masihm
#تاریخحامیمبلغ (تومان)زمینۀ کاربست
۱۱۳۹۶/۲/۲۱۵٬۰۰۰«سرگذشت ندیمه» از مارگارت اتوود
۲۱۳۹۶/۵/۵س.ت.۱۰٬۰۰۰«فرهنگ معاصر هزاره» به سرپرستی علی‌محمد حق‌شناس
۳۱۳۹۶/۵/۸۱۰٬۰۰۰«فرهنگ معاصر هزاره»
۴۱۳۹۶/۶/۲۹علیرضا کرمی۲٬۰۰۰«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا» از مارتین اسکورسیزی
۵۱۳۹۶/۷/۲۳امیر آنجی۱۰٬۰۰۰«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا» از مارتین اسکورسیزی
۶۱۳۹۶/۱۰/۵مهرداد اسلامخواه۵۰٬۰۰۰«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۷۱۳۹۶/۱۰/۳۰مهران ربیعی۵٬۰۰۰«مزخرفات فارسی» از رضا شکراللهی
۸۱۳۹۶/۱۱/۶peaceful mind۳٬۰۰۰«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۹۱۳۹۶/۱۱/۱۳پرهوم۲۰٬۰۰۰«مستأجر» از رولان توپور
۱۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴پیمان مرادی۲٬۰۰۰«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۱۱۱۳۹۶/۱۲/۴فرید ساجدی۳۰٬۰۰۰«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۲۱۳۹۷/۱/۳عارف عبدالله‌زاده۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۳۱۳۹۷/۱/۱۰احسان۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۴۱۳۹۷/۲/۳دوستدار پیشبرد هنر۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۵۱۳۹۷/۲/۱۰Reza d۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۶۱۳۹۷/۲/۱۴بهداد بوجاری۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۷۱۳۹۷/۲/۱۵مهسا نادری۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۸۱۳۹۷/۳/۱۳هومن نعمتی۱٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۹۱۳۹۷/۳/۱۹ب.ز۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۰۱۳۹۷/۳/۲۷ر.ت۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۱۱۳۹۷/۴/۱۴میلاد۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۲۱۳۹۷/۴/۲۶Blue۲۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۳۱۳۹۷/۴/۳۱بابک زنجانی!۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۴۱۳۹۷/۵/۸آرش احمدی۱۰٬۰۰۰ «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۵۱۳۹۷/۵/۲۴بی‌نام۱۰۰٬۰۰۰«تاریخ بیهقی» از ابوالفضل بیهقی
۲۶۱۳۹۷/۶/۶بنیامین مظفرپور۱۵٬۰۰۰«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۷۱۳۹۷/۶/۱۹محمد امین بنیادی۶٬۳۰۰«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۸۱۳۹۷/۶/۲۶sid۵٬۰۰۰«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۹۱۳۹۷/۶/۳۰علیرضا کریمی۸٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۰۱۳۹۷/۷/۳صادق همدانی‌پور۱۰٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۱۱۳۹۷/۷/۶شهره۵٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۲۱۳۹۷/۷/۲۱سارا صحت۲٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۳۱۳۹۷/۸/۱۷کامران لؤلؤ۵۰٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۴۱۳۹۷/۸/۱۹وجیهه غلامی۵٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۵۱۳۹۷/۸/۲۶فریبا فقیهی۱۰٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۶۱۳۹۷/۸/۲۷شهرام کهرابی۵۰٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۷۱۳۹۷/۹/۱۱arf۵٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۸۱۳۹۷/۱۰/۱Mikado۹۹٬۰۰۰«راهنمای فیلم (جلد اول: ۱۹۶۹–۱۸۹۵)» زیر نظر بهزاد رحیمیان
۳۹۱۳۹۷/۱۰/۲۹میلاد۱۰٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۰۱۳۹۷/۱۱/۶eliot۱۰٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۱۱۳۹۷/۱۲/۲۰امید۵۰٬۰۰۰«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۲۱۳۹۸/۱/۲mmd۱٬۰۰۰«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۳۱۳۹۸/۳/۳ساره مقیمی۱۰٬۰۰۰«عناصر فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر
۴۴۱۳۹۸/۳/۱۰مهدی مرادی۵٬۰۰۰«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۵۱۳۹۸/۳/۱۴مسعود زایر۳٬۵۰۰«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۶۱۳۹۸/۳/۱۵Qazal The lizard۲۵٬۰۰۰«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۷۱۳۹۸/۳/۱۵ح شایانفر۳۰٬۰۰۰«رومن به روایت پولانسکی» از رومن پولانسکی
۴۸۱۳۹۸/۴/۳۱علیرضا گیتی‌گهر۱۰٬۰۰۰«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۴۹۱۳۹۸/۵/۳فردین روحی دهکردی۱۰٬۰۰۰«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۰۱۳۹۸/۵/۸علی۵٬۰۰۰«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۱۱۳۹۸/۵/۱۳بهنام عزیزی۵۰٬۰۰۰«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری
۵۲۱۳۹۸/۵/۱۴امین زمانی۵۰٬۰۰۰«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی
۵۳۱۳۹۸/۵/۲۵ندا زد۲۰٬۰۰۰«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری
۵۴۱۳۹۸/۶/۲۵خودت از ۱۴۴۱۱۰۰٬۰۰۰«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی
۵۵۱۳۹۸/۶/۲۸مهدی مزارعی۲۰٬۰۰۰«از گوشه و کنار ترجمه» از علی صلح‌جو
۵۶۱۳۹۸/۷/۳۰سعید فدوی۱۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ
۵۷۱۳۹۸/۱۰/۶سامان س۱۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ
۵۸۱۳۹۸/۱۰/۹ایرلندی۲۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ
۵۹۱۳۹۸/۱۲/۲۳Parsa۱۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۰۱۳۹۸/۱۲/۲۵عارف۱٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۱۱۳۹۹/۱/۱امیررضا۵۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۲۱۳۹۹/۱/۱۲فهیمه دانشدوست۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۳۱۳۹۹/۱/۱۵Saeedy74۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۴۱۳۹۹/۱/۱۷Jvd۱۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۵۱۳۹۹/۱/۱۹Sina tosi۲٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۶۱۳۹۹/۲/۵سیاوش صمدی۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۷۱۳۹۹/۲/۶Erfun۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۸۱۳۹۹/۲/۸I’m nobody۱۵٬۳۰۰«معنویت در هنر» از واسیلی کاندینسکی
۶۹۱۳۹۹/۲/۱۵Dr Caligari۲۰٬۰۰۰«چیستی هنر» از آزوالد هنفلینگ
۷۰۱۳۹۹/۲/۲۷امیر حسین‌زاده۱۰٬۰۰۰مجموعۀ داستان کوتاه «مقبره‌دار… و مرگ»، ترجمۀ محمود حسینی‌زاد (برای مقابله)
۷۱۱۳۹۹/۴/۴آریا بنی‌بشر۴۰٬۰۰۰«سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی
۷۲۱۳۹۹/۴/۱۲نوید ح۲۰٬۰۰۰؟
۷۳۱۳۹۹/۵/۱۷م.ز۱۰٬۰۰۰؟
۷۴۱۳۹۹/۶/۹امیر۵٬۰۰۰؟
۷۵۱۳۹۹/۶/۲۰نوید۵۰٬۰۰۰؟
بی‌نام۱۳۹۶/۲/۲۱۵٬۰۰۰
«سرگذشت ندیمه» از مارگارت اتوود

س.ت.۱۳۹۶/۵/۵۱۰٬۰۰۰
«فرهنگ معاصر هزاره» به سرپرستی علی‌محمد حق‌شناس

بی‌نام۱۳۹۶/۵/۸۱۰٬۰۰۰
«فرهنگ معاصر هزاره»

علیرضا کرمی۱۳۹۶/۶/۲۹۲٬۰۰۰
«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا»

امیر آنجی۱۳۹۶/۷/۲۳۱۰٬۰۰۰
«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا»

مهرداد اسلامخواه۱۳۹۶/۱۰/۵۵۰٬۰۰۰
«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

مهران ربیعی۱۳۹۶/۱۰/۳۰۵٬۰۰۰
«مزخرفات فارسی» از رضا شکراللهی

peaceful mind۱۳۹۶/۱۱/۶۳٬۰۰۰
«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو

پرهوم۱۳۹۶/۱۱/۱۳۲۰٬۰۰۰
«مستأجر» از رولان توپور

پیمان مرادی۱۳۹۶/۱۱/۱۴۲٬۰۰۰
«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو

فرید ساجدی۱۳۹۶/۱۲/۴۳۰٬۰۰۰
«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

عارف عبدالله‌زاده۱۳۹۷/۱/۳۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

احسان۱۳۹۷/۱/۱۰۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

دوستدار پیشبرد هنر۱۳۹۷/۲/۳۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

Reza d۱۳۹۷/۲/۱۰۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بهداد بوجاری۱۳۹۷/۲/۱۴۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

مهسا نادری۱۳۹۷/۲/۱۵۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

هومن نعمتی۱۳۹۷/۳/۱۳۱٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

ب.ز۱۳۹۷/۳/۱۹۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

ر.ت۱۳۹۷/۳/۲۷۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

میلاد۱۳۹۷/۴/۱۴۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

Blue۱۳۹۷/۴/۲۶۲۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بابک زنجانی!۱۳۹۷/۴/۳۱۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

آرش احمدی۱۳۹۷/۵/۸۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بی‌نام۱۳۹۷/۵/۲۴۱۰۰٬۰۰۰
«تاریخ بیهقی» از ابوالفضل بیهقی

بنیامین مظفرپور۱۳۹۷/۶/۶۱۵٬۰۰۰
«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن

محمد امین بنیادی۱۳۹۷/۶/۱۹۶٬۳۰۰
«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن

sid۱۳۹۷/۶/۲۶۵٬۰۰۰
«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن

علیرضا کریمی۱۳۹۷/۶/۳۰۸٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

صادق همدانی‌پور۱۳۹۷/۷/۳۱۰٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

شهره۱۳۹۷/۷/۶۵٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

سارا صحت۱۳۹۷/۷/۲۱۲٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

کامران لؤلؤ۱۳۹۷/۸/۱۷۵۰٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

وجیهه غلامی۱۳۹۷/۸/۱۹۵٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

فریبا فقیهی۱۳۹۷/۸/۲۶۱۰٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

شهرام کهرابی۱۳۹۷/۸/۲۷۵۰٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

arf۱۳۹۷/۹/۱۱۵٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

Mikado۱۳۹۷/۱۰/۱۹۹٬۰۰۰
«راهنمای فیلم (جلد اول: ۱۹۶۹–۱۸۹۵)» زیر نظر بهزاد رحیمیان

میلاد۱۳۹۷/۱۰/۲۹۱۰٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

eliot۱۳۹۷/۱۱/۶۱۰٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

امید۱۳۹۷/۱۲/۲۰۵۰٬۰۰۰
«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی

mmd۱۳۹۸/۱/۲۱٬۰۰۰
«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی

ساره مقیمی۱۳۹۸/۳/۳۱۰٬۰۰۰
«عناصر فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر

مهدی مرادی۱۳۹۸/۳/۱۰۵٬۰۰۰
«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت

مسعود زایر۱۳۹۸/۳/۱۴۳٬۵۰۰
«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت

Qazal The lizard۱۳۹۸/۳/۱۵۲۵٬۰۰۰
«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت

ح شایانفر۱۳۹۸/۳/۱۵۳۰٬۰۰۰
«رومن به روایت پولانسکی» از رومن پولانسکی

علیرضا گیتی‌گهر۱۳۹۸/۴/۳۱۱۰٬۰۰۰
«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

فردین روحی دهکردی۱۳۹۸/۵/۳۱۰٬۰۰۰
«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

علی۱۳۹۸/۵/۸۵٬۰۰۰
«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

بهنام عزیزی۱۳۹۸/۵/۱۳۵۰٬۰۰۰
«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری

امین زمانی۱۳۹۸/۵/۱۴۵۰٬۰۰۰
«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی

ندا زد۲۰٬۰۰۰۱۳۹۸/۵/۲۵
«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری

خودت از ۱۴۴۱۱۳۹۸/۶/۲۵۱۰۰٬۰۰۰
«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی

مهدی مزارعی۱۳۹۸/۶/۲۸۲۰٬۰۰۰
«از گوشه و کنار ترجمه» از علی صلح‌جو

سعید فدوی۱۳۹۸/۷/۳۰۱۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ

سامان س۱۳۹۸/۱۰/۶۱۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ

ایرلندی۲۰٬۰۰۰۱۳۹۸/۱۰/۹
«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ

Parsa۱۳۹۸/۱۲/۲۳۱۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

عارف۱۳۹۸/۱۲/۲۵۱٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

امیررضا۱۳۹۹/۱/۱۵۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

فهیمه دانشدوست۲۰٬۰۰۰۱۳۹۹/۱/۱۲
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

Saeedy74۲۰٬۰۰۰۱۳۹۹/۱/۱۵
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

Jvd۱۳۹۹/۱/۱۷۱۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

Sina tosi۱۳۹۹/۱/۱۹۲٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

سیاوش صمدی۱۳۹۹/۲/۵۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

Erfun۱۳۹۹/۲/۶۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

I’m nobody۱۳۹۹/۲/۸۱۵٬۳۰۰
«معنویت در هنر» از واسیلی کاندینسکی

Dr Caligari۱۳۹۹/۲/۱۵۲۰٬۰۰۰
«چیستی هنر» از آزوالد هنفلینگ

امیر حسین‌زاده۱۳۹۹/۲/۲۷۱۰٬۰۰۰
مجموعۀ داستان کوتاه «مقبره‌دار… و مرگ»، ترجمۀ محمود حسینی‌زاد (برای مقابله)

آریا بنی‌بشر۱۳۹۹/۴/۴۴۰٬۰۰۰
«سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی

نوید ح۱۳۹۹/۴/۱۲۲۰٬۰۰۰
؟

م.ز۱۳۹۹/۵/۱۷۱۰٬۰۰۰
؟

امیر۱۳۹۹/۶/۹۵٬۰۰۰
؟

نوید۱۳۹۹/۶/۲۰۵۰٬۰۰۰
؟

در آینده، کدام؟!


پانوشت‌ها:
۱. تنها مورد استثنا در میانِ ترجمه‌هایم به اسفند ۹۵ –در ابتدای راه– برمی‌گردد که ۵۰٬۰۰۰ تومان بابت ترجمۀ ۶۲۳ خطِ زیرنویس، از یک وبگاه دانلود فیلم گرفتم. آن زیرنویس را میان ترجمه‌هایم نمی‌بینید.
۲. سودجویی‌ای که عموماً از سوی ‹سامانه‌های نمایش درخواستی›ِ وابسته و ‹تلویزیون‌های اینترنتی›ِ وابسته رخ می‌دهد. این‌ها چون زالو از زحمات امثال من می‌مکند و به‌ازای هزینۀ اشتراکی سالانه یا ماهانه از شمای کاربر، دوباره برابرتان به‌شکلی همسو با تفکرات سانسورچیان/ممیزگران، قی می‌کنند.
۳. همۀ این موارد، یعنی لزوم تنظیم و هماهنگ‌سازی دوبارۀ زیرنویس، تصحیح خطاهای رخ‌داده و… را می‌توانید همچنین از طریق صفحۀ تماس با من در میان بگذارید تا به تک‌تکشان در زمان مناسب رسیدگی کنم.
۴. عملاً این کتاب‌ها حوزه‌های گوناگونی را در برمی‌گیرند، زیرا سینما و ترجمه خود با بسیار چیزها عجینند.

پی‌نوشت:
لازم به ذکر است که غیر از فعالیت کوتاهم در آن وبگاه دانلود فیلم، مدتی نیز مدیر گروه ترجمۀ انجمنی ناسودبر بودم که ممکن است در ویرایش‌های گذشتۀ زیرنویس‌هایم به نامش بربخورید.guest
19 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
نمایش همۀ دیدگاه‌ها
علی گازران
علی گازران
29 روز پیش

جناب مسیح عزیز
سلام
روزتون بخیر

من به تازگی فصل اول سریال “سرگذشت یک ندیمه” را دیدم. می خواهم ازتون تشکر کنم. بهترین زیرنویسی بود که تا به حال دیده ام. عالی بود و بسیار لذت بردم.
پاینده باشید.
خداقوت.

سروش
سروش
3 ماه پیش

درود
من ترجمه عالی حد اقل 3 تا از فیلمهایی که در نظرخواهی قرار دادید خدمتتون میدم به جاش 3 فیلم به انتخاب و سفارش من ترجمه کنید،نظرتون چیه؟

سروش
سروش
3 ماه پیش
در پاسخ به  مسیح

هدف من این بود که شما وقت برای ترجمه سه فیلم صرف کنید ولی دست مخاطبین شش فیلم برسه و قطعا اینقدر از کیفیت کار خودم مطمئن هستم که به شما چنین پیشنهادی دادم . قبل از اینکه شما به دلیل کیفیت بد ترجمه های موجود از این فیلمها تصمیم به باز ترجمه بگیرید بنده خیلیهاشو دادم توسط بهترین مترجمین انجام شده و صرفا هدفم این بود که کار تکراری انجام نشه. این در جواب دلیل اول شما
در مورد دلیل دوم ، من عرض کردم رایگان منتشر نشه؟اجباری در پیشنهاد من بود که به شما برخورده؟
فرمودید من چند بار در تلگرام مزاحم شما شدم! وقتی در زیرنویسهایی که انجام میدید راهی برای ارتباط با خودتون میگذارید به این معنی هست که دوست دارید مزاحمتون بشن؟
لطفا ‹علاوه بر کتابهایی که در مورد سینما و ترجمه، تهیه و مطالعه می فرمایید،خرید بوستان و گلستان سعدی یا کتابی در باب آداب معاشرت را نیز در برنامتون قرار بدید›
ایام به کام

سروش
سروش
3 ماه پیش
در پاسخ به  مسیح

مطلبی که نوشتید و شخصیتی که دارید منو مجاب کرد که پاسخی در این مورد به شما ندم چرا که جواب … … …
ولی چون جوانید و آغاز راه،پیشنهاد میدم حتما بوستان و گلستان سعدی را در اولویت تهیه و مطالعه قرار بدید.
ضمنا من هیچ اسمی از شخصیت حقوقی و تجاریم نبردم چرا که میشد سو برداشت تعبیر بشه و فکر کنید برای تبلیغ پیام دادم و صرفا جاییکه فقط برای شما قابل دیدن بود آدرس ایمیل ذکر کردم،ولی از اونجا که شما اسم بردید به شما و سایر افرادیکه شاید در جریان صحبتهای من و شما قرار گرفته باشند پیشنهاد میکنم این مطلب رو (که تاریخ انتشارش برای چندین روز قبل هست) برای قضاوت بهتر مطالعه کنید. https://t.me/PishgumArchive/28
ضمنا این آخرین دیدگاه و بازدید من در سایت شما می باشد.

wlh
wlh
9 ماه پیش

سلام
اون متنی که برات نوشتم صرفا طنز بود امیدوارم ناراحت نشده باشی

Maryam
Maryam
1 سال پیش

سلام اقای محمودزاده. خسته نباشید
من دارم سریال ندیمه رو میبینم و جدا عاشق ترجمه قشنگ و روانتون شدم. فوق العادست به حدی که دوست دارم بقیه فیلم و سریال ها رو هم با ترجمه شما ببینم.
شما کتاب هم ترجمه کردین؟؟
و اینکه میتونین سریال Find me in Paris رو ترجمه کنین؟ سریال قشنگیه ولی هیچ تیم و شخصی ترجمش نکرده
ممنون.

Maryam
Maryam
1 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

مطمئنم اگه کتاب ترجمه کنین خیلی طرفدار پیدا میکنه
بله درست میگین خسته کنندست براتون ممنون برای پاسخ گویی
همه جوره ازتون حمایت میکنم 💟

نیروانا
نیروانا
2 سال پیش

Idiot (1958)
Manhattan Melodrama (1934)
ممنون میشم.. 😉

نیروانا
نیروانا
2 سال پیش

تشکر از زیرنویس سریال ندیمه

میخواستم بدونم سفارش زیرنویس برای فیلم قبول میکنید؟

علی دی
علی دی
3 سال پیش

مسیح عزیز، سلام
به‌طور اتفاقی با کارهای شما آشنا شدم و خوشحالم از این همه حس خوب و مثبتی که داری.
ترجمه‌های سریال ندیمه رو هم دیدم و بسیار بادقت و تمیز بود و با سایتت آشنا شدم.
شرایط حمایت مالی به چه صورتی است دوست عزیزم؟

علی دی

‎2016–2020 مسیح م
پوسته‌ویرا: مهدیار