من مترجمی مستقل هستم که به سینما یا روی هم رفته به هنرهای دیداری‑شنیداری علاقه‌مندم و از این رو گه‌گاه دست به ترجمۀ آثاری در این رسانه می‌برم که ارزش تاریخی-هنری دارند و/یا درون‌مایه‌شان برای خودم و دیگران آگاهنده است و/یا جهان‌بینی‌شان با جهان‌بینی‌ام –در آن لحظه از زندگی– همخوانی دارد. این سه ویژگی، همواره سنجه‌های من هستند برای انتخاب آن آثاری که می‌کوشم راه درک و دریافتشان را که از زبانی دیگر می‌گذرد، نخست برای خود و سپس برای همزبانانم هموار کنم. نتیجۀ این کوشش‌ها، همگی بدون اخذ ‹حق‌الزحمه› یا ‹دستمزد› از کسی، و رایگان منتشر می‌شود.۱ انتشار رایگان البته نه به منزلۀ موافقت با هر گونه سودجویی‌ست.۲ شما مادامی که خدشه‌ای به محتوا و شناسنامۀ ترجمه‌هایم وارد نکنید و از ماحصل کارم سودی سوداگرانه نبرید‌، یکی از هزاران هزار صاحبش هستید. شما آزادید ترجمه‌ها را بازتنظیم و خطاها را تصحیح و زیرنویس‌ها را بهتر کنید؛۳ می‌توانید در نشست‌های گروهی، برنامه‌های آموزشیِ درون‌دانشگاهی، خانه همراه خانواده، کافه کنار چند دوست، تنها با خود، هر کجا و به هر شکلی، از این ترجمه‌ها بهره ببرید. هدف از انتشار رایگان ترجمه‌ها، رسیدن آسانشان به دست مخاطبانی این‌چنینی است، نه کسانی که با بی‌شرمی از شانه‌های من و امثال من بالا می‌روند. استقلال من در این راه اما در گروِ حمایت‌هایی‌ست که مخاطبانم از من برای پایندگی بیشتر کاری که در پیش گرفته‌ام می‌کنند تا در این راه همچنان سر پا بمانم؛ پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی چه معنوی که با معرفی زیرنویس‌ها به دیگران و پیام‌‌هایی بس مهرآمیز به شخص من تا کنون انجام شده و در عین کم‌کاری‌های گاه بلندمدتم همچنان انجام می‌شود، و چه آن حمایت‌هایی که مادی بوده و دید من به کاری که می‌کنم را می‌گستراند؛ ‹گسترش دید›، زیرا حمایت‌های سخاوتمندانۀ شما را جملگی صرف تهیۀ کتاب‌هایی می‌کنم که به سینما و ترجمه و مسائل مرتبطشان می‌پردازند.۴

از نگاه من، حمایت‌های شما در کنار یکدیگر پتکی آهنین می‌سازد که بر دیوار وابستگی به آن کارفرمایانی فرود می‌آید که محدودکنندۀ آزادی من و امثال من هستند؛ کسانی که ما –مترجمان مستقل اینترنتی– را در نهایت به سوی ترجمۀ آثاری سوق می‌دهند که هیچ ارزشی جز ارضای موقتی سوداگری بی‌پایان ایشان ندارند. از زاویه‌ای دیگر نیز، آزادی کامل مخاطبان را در حامی بودن یا نبودن، عاملی می‌بینم که خودبه‌خود از میان مخاطبان، کسانی را که توانایی و میل به حمایت دارند غربال می‌کند تا اگر وزنه‌ای این‌جا هست، بر دوش آن که خواهان و تواناست باشد.

کسانی که مشتاقند از انتشار آخرین زیرنویس‌ها و ترجمه‌هایم در‑لحظه و آنی خبردار شوند، می‌توانند به عضویت صفحۀ ‎ ‎/masihmim در آیند.

 حمایت:  ppng.ir/masihm

هیچ‌کدام از عناوین ذکرشده را به منزلۀ پیشنهاد خرید و خواندن از سوی من نبینید.

#تاریخحامیمبلغ (تومان)زمینۀ کاربست
۱۱۳۹۶/۲/۲۱۵٬۰۰۰«سرگذشت ندیمه» از مارگارت اتوود
۲۱۳۹۶/۵/۵س.ت.۱۰٬۰۰۰«فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستی علی‌محمد حق‌شناس
۳۱۳۹۶/۵/۸۱۰٬۰۰۰«فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستی علی‌محمد حق‌شناس
۴۱۳۹۶/۶/۲۹علیرضا کرمی۲٬۰۰۰«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا» از مارتین اسکورسیزی
۵۱۳۹۶/۷/۲۳امیر آنجی۱۰٬۰۰۰«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا» از مارتین اسکورسیزی
۶۱۳۹۶/۱۰/۵مهرداد اسلامخواه۵۰٬۰۰۰«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۷۱۳۹۶/۱۰/۳۰مهران ربیعی۵٬۰۰۰«مزخرفات فارسی» از رضا شکراللهی
۸۱۳۹۶/۱۱/۶peaceful mind۳٬۰۰۰«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۹۱۳۹۶/۱۱/۱۳پرهوم۲۰٬۰۰۰«مستأجر» از رولان توپور
۱۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴پیمان مرادی۲٬۰۰۰«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو
۱۱۱۳۹۶/۱۲/۴فرید ساجدی۳۰٬۰۰۰«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۲۱۳۹۶/۱۲/۲۱یاسر درودی۵۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۱۳۱۳۹۷/۱/۳عارف عبدالله‌زاده۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۴۱۳۹۷/۱/۱۰احسان۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۵۱۳۹۷/۲/۳دوستدار پیشبرد هنر۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۶۱۳۹۷/۲/۱۰Reza d۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۷۱۳۹۷/۲/۱۴بهداد بوجاری۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۸۱۳۹۷/۲/۱۵مهسا نادری۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۱۹۱۳۹۷/۳/۱۳هومن نعمتی۱٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۰۱۳۹۷/۳/۱۹ب.ز۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۱۱۳۹۷/۳/۲۷ر.ت۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۲۱۳۹۷/۴/۱۴میلاد۱۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۳۱۳۹۷/۴/۲۶Blue۲۰٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۴۱۳۹۷/۴/۳۱بابک زنجانی!۵٬۰۰۰«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۵۱۳۹۷/۵/۸آرش احمدی۱۰٬۰۰۰ «تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون
۲۶۱۳۹۷/۵/۲۴بی‌نام۱۰۰٬۰۰۰«تاریخ بیهقی» از ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی
۲۷۱۳۹۷/۶/۶بنیامین مظفرپور۱۵٬۰۰۰«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۸۱۳۹۷/۶/۱۹محمد امین بنیادی۶٬۳۰۰«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۲۹۱۳۹۷/۶/۲۶sid۵٬۰۰۰«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن
۳۰۱۳۹۷/۶/۳۰علیرضا کریمی۸٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۱۱۳۹۷/۷/۳صادق همدانی‌پور۱۰٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۲۱۳۹۷/۷/۶شهره۵٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۳۱۳۹۷/۷/۲۱سارا صحت۲٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۴۱۳۹۷/۸/۱۷کامران لؤلؤ۵۰٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۵۱۳۹۷/۸/۱۹وجیهه غلامی۵٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۶۱۳۹۷/۸/۲۶فریبا فقیهی۱۰٬۰۰۰«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری
۳۷۱۳۹۷/۸/۲۷شهرام کهرابی۵۰٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۸۱۳۹۷/۹/۱۱arf۵٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۳۹۱۳۹۷/۱۰/۱Mikado۹۹٬۰۰۰«راهنمای فیلم (جلد اول: ۱۹۶۹–۱۸۹۵)» زیر نظر بهزاد رحیمیان
۴۰۱۳۹۷/۱۰/۲۹میلاد۱۰٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۱۱۳۹۷/۱۱/۶eliot۱۰٬۰۰۰«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ
۴۲۱۳۹۷/۱۲/۲۰امید۵۰٬۰۰۰«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۳۱۳۹۸/۱/۲mmd۱٬۰۰۰«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی
۴۴۱۳۹۸/۳/۳ساره مقیمی۱۰٬۰۰۰«عناصر فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر
۴۵۱۳۹۸/۳/۱۰مهدی مرادی۵٬۰۰۰«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۶۱۳۹۸/۳/۱۴مسعود زایر۳٬۵۰۰«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۷۱۳۹۸/۳/۱۵Qazal The lizard۲۵٬۰۰۰«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت
۴۸۱۳۹۸/۳/۱۵ح شایانفر۳۰٬۰۰۰«رومن به روایت پولانسکی» از رومن پولانسکی
۴۹۱۳۹۸/۴/۳۱علیرضا گیتی‌گهر۱۰٬۰۰۰«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۰۱۳۹۸/۵/۳فردین روحی دهکردی۱۰٬۰۰۰«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۱۱۳۹۸/۵/۸علی۵٬۰۰۰«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی
۵۲۱۳۹۸/۵/۱۳بهنام عزیزی۵۰٬۰۰۰«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری
۵۳۱۳۹۸/۵/۱۴امین زمانی۵۰٬۰۰۰«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی
۵۴۱۳۹۸/۵/۲۵ندا زد۲۰٬۰۰۰«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری
۵۵۱۳۹۸/۶/۲۵خودت از ۱۴۴۱۱۰۰٬۰۰۰«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی
۵۶۱۳۹۸/۶/۲۸مهدی مزارعی۲۰٬۰۰۰«از گوشه و کنار ترجمه» از علی صلح‌جو
۵۷۱۳۹۸/۷/۳۰سعید فدوی۱۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ
۵۸۱۳۹۸/۱۰/۶سامان س۱۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ
۵۹۱۳۹۸/۱۰/۹ایرلندی۲۰٬۰۰۰«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ
۶۰۱۳۹۸/۱۲/۲۳Parsa۱۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۱۱۳۹۸/۱۲/۲۵عارف۱٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۲۱۳۹۹/۱/۱امیررضا۵۰٬۰۰۰اصول و مبانی نظری ترجمه از گروه نویسندگان
۶۳۱۳۹۹/۱/۱۲فهیمه دانشدوست۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۴۱۳۹۹/۱/۱۵Saeedy74۲۰٬۰۰۰دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…
۶۵۱۳۹۹/۱/۱۷Jvd۱۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۶۱۳۹۹/۱/۱۹Sina tosi۲٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۷۱۳۹۹/۲/۵سیاوش صمدی۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۸۱۳۹۹/۲/۶Erfun۵٬۰۰۰«سینما چیست؟» از آندره بازن
۶۹۱۳۹۹/۲/۸I’m nobody۱۵٬۳۰۰«معنویت در هنر» از واسیلی کاندینسکی
۷۰۱۳۹۹/۲/۱۵Dr Caligari۲۰٬۰۰۰«چیستی هنر» از آزوالد هنفلینگ
۷۱۱۳۹۹/۲/۲۷امیر حسین‌زاده۱۰٬۰۰۰مجموعۀ داستان کوتاه «مقبره‌دار… و مرگ»، ترجمۀ محمود حسینی‌زاد (برای مقابله)
۷۲۱۳۹۹/۴/۴آریا بنی‌بشر۴۰٬۰۰۰«سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی
۷۳۱۳۹۹/۴/۱۲نوید ح۲۰٬۰۰۰«فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» از علاءالدین طباطبایی
۷۴۱۳۹۹/۵/۱۷م.ز۱۰٬۰۰۰«فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» از علاءالدین طباطبایی
۷۵۱۳۹۹/۶/۹امیر۵٬۰۰۰«تاریخ مختصر زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز
۷۶۱۳۹۹/۶/۲۰نوید۵۰٬۰۰۰«فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» از علاءالدین طباطبایی
۷۷۱۳۹۹/۷/۱۲هیچ بن هیچ۳۰٬۰۰۰«تاریخ مختصر زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز
۷۸۱۳۹۹/۹/۱۲فاطمه۵٬۰۰۰«تاریخ مختصر زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز
۷۹۱۳۹۹/۹/۲۱Fatemeh۱۰٬۰۰۰«تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی» از امید طبیب‌زاده
۸۰۱۳۹۹/۹/۲۷هدا۴۰۰٬۰۰۰«فرهنگ معاصر پویا انگلیسی‑فارسی» از محمدرضا باطنی و دستیاران
 «فرهنگ معاصر فرانسه‑فارسی» از محمدرضا پارسایار
 «فرهنگ آلمانی‑فارسی» از فرامرز بهزاد
۸۱۱۳۹۹/۱۰/۵علی۵۰٬۰۰۰«تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی» از امید طبیب‌زاده
۸۲۱۳۹۹/۱۰/۱۵مجید۱۰٬۰۰۰؟
۸۳۱۳۹۹/۱۰/۱۷زهره مطیعیان۲۰۰٬۰۰۰؟
۸۴۱۳۹۹/۱۱/۲۲رفعان۳٬۰۰۰؟
۸۵۱۳۹۹/۱۱/۲۶Sahar۵۰٬۰۰۰؟
۸۶۱۳۹۹/۱۱/۲۹amirpooyan۱۰٬۰۰۰؟
۸۷۱۳۹۹/۱۲/۱۲حمیدرضا کریمی۱۰٬۰۰۰؟

هیچ‌کدام از عناوین ذکرشده را به منزلۀ پیشنهاد خرید و خواندن از سوی من نبینید.

بی‌نام۱۳۹۶/۲/۲۱۵٬۰۰۰
«سرگذشت ندیمه» از مارگارت اتوود

س.ت.۱۳۹۶/۵/۵۱۰٬۰۰۰
«فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستی علی‌محمد حق‌شناس

بی‌نام۱۳۹۶/۵/۸۱۰٬۰۰۰
«فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی‑فارسی» به سرپرستی علی‌محمد حق‌شناس

علیرضا کرمی۱۳۹۶/۶/۲۹۲٬۰۰۰
«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا»

امیر آنجی۱۳۹۶/۷/۲۳۱۰٬۰۰۰
«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی در سینمای آمریکا»

مهرداد اسلامخواه۱۳۹۶/۱۰/۵۵۰٬۰۰۰
«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

مهران ربیعی۱۳۹۶/۱۰/۳۰۵٬۰۰۰
«مزخرفات فارسی» از رضا شکراللهی

peaceful mind۱۳۹۶/۱۱/۶۳٬۰۰۰
«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو

پرهوم۱۳۹۶/۱۱/۱۳۲۰٬۰۰۰
«مستأجر» از رولان توپور

پیمان مرادی۱۳۹۶/۱۱/۱۴۲٬۰۰۰
«نووه چنتو» از الساندرو باریکّو

فرید ساجدی۱۳۹۶/۱۲/۴۳۰٬۰۰۰
«هنر سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

یاسر درودی۱۳۹۶/۱۲/۲۱۵۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

عارف عبدالله‌زاده۱۳۹۷/۱/۳۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

احسان۱۳۹۷/۱/۱۰۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

دوستدار پیشبرد هنر۱۳۹۷/۲/۳۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

Reza d۱۳۹۷/۲/۱۰۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بهداد بوجاری۱۳۹۷/۲/۱۴۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

مهسا نادری۱۳۹۷/۲/۱۵۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

هومن نعمتی۱۳۹۷/۳/۱۳۱٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

ب.ز۱۳۹۷/۳/۱۹۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

ر.ت۱۳۹۷/۳/۲۷۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

میلاد۱۳۹۷/۴/۱۴۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

Blue۱۳۹۷/۴/۲۶۲۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بابک زنجانی!۱۳۹۷/۴/۳۱۵٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

آرش احمدی۱۳۹۷/۵/۸۱۰٬۰۰۰
«تاریخ سینما» از دیوید بوردول و کریستین تامسون

بی‌نام۱۳۹۷/۵/۲۴۱۰۰٬۰۰۰
«تاریخ بیهقی» از ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی

بنیامین مظفرپور۱۳۹۷/۶/۶۱۵٬۰۰۰
«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن

محمد امین بنیادی۱۳۹۷/۶/۱۹۶٬۳۰۰
«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن

sid۱۳۹۷/۶/۲۶۵٬۰۰۰
«اصول و مبانی نظری ترجمه» از میلدرد لارسن

علیرضا کریمی۱۳۹۷/۶/۳۰۸٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

صادق همدانی‌پور۱۳۹۷/۷/۳۱۰٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

شهره۱۳۹۷/۷/۶۵٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

سارا صحت۱۳۹۷/۷/۲۱۲٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

کامران لؤلؤ۱۳۹۷/۸/۱۷۵۰٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

وجیهه غلامی۱۳۹۷/۸/۱۹۵٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

فریبا فقیهی۱۳۹۷/۸/۲۶۱۰٬۰۰۰
«تاریخ زبان فارسی» از پرویز ناتل خانلری

شهرام کهرابی۱۳۹۷/۸/۲۷۵۰٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

arf۱۳۹۷/۹/۱۱۵٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

Mikado۱۳۹۷/۱۰/۱۹۹٬۰۰۰
«راهنمای فیلم (جلد اول: ۱۹۶۹–۱۸۹۵)» زیر نظر بهزاد رحیمیان

میلاد۱۳۹۷/۱۰/۲۹۱۰٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

eliot۱۳۹۷/۱۱/۶۱۰٬۰۰۰
«تاریخ هنر» از ارنست گامبریچ

امید۱۳۹۷/۱۲/۲۰۵۰٬۰۰۰
«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی

mmd۱۳۹۸/۱/۲۱٬۰۰۰
«داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی» از رابرت مک‌کی

ساره مقیمی۱۳۹۸/۳/۳۱۰٬۰۰۰
«عناصر فیلمنامه‌نویسی» از اروین ر. بلکر

مهدی مرادی۱۳۹۸/۳/۱۰۵٬۰۰۰
«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت

مسعود زایر۱۳۹۸/۳/۱۴۳٬۵۰۰
«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت

Qazal The lizard۱۳۹۸/۳/۱۵۲۵٬۰۰۰
«تاریخ فلسفه» از ویل دورانت

ح شایانفر۱۳۹۸/۳/۱۵۳۰٬۰۰۰
«رومن به روایت پولانسکی» از رومن پولانسکی

علیرضا گیتی‌گهر۱۳۹۸/۴/۳۱۱۰٬۰۰۰
«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

فردین روحی دهکردی۱۳۹۸/۵/۳۱۰٬۰۰۰
«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

علی۱۳۹۸/۵/۸۵٬۰۰۰
«مبانی زبانشناسی» از ابوالحسن نجفی

بهنام عزیزی۱۳۹۸/۵/۱۳۵۰٬۰۰۰
«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری

امین زمانی۱۳۹۸/۵/۱۴۵۰٬۰۰۰
«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی

ندا زد۱۳۹۸/۵/۲۵۲۰٬۰۰۰
«فرهنگ روز سخن» به سرپرستی حسن انوری

خودت از ۱۴۴۱۱۳۹۸/۶/۲۵۱۰۰٬۰۰۰
«فرهنگ فارسی عامیانه» از ابوالحسن نجفی

مهدی مزارعی۱۳۹۸/۶/۲۸۲۰٬۰۰۰
«از گوشه و کنار ترجمه» از علی صلح‌جو

سعید فدوی۱۳۹۸/۷/۳۰۱۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ

سامان س۱۳۹۸/۱۰/۶۱۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ

ایرلندی۱۳۹۸/۱۰/۹۲۰٬۰۰۰
«آواشناسی و واج‌شناسی زبان انگلیسی» از پیتر روچ

Parsa۱۳۹۸/۱۲/۲۳۱۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

عارف۱۳۹۸/۱۲/۲۵۱٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

امیررضا۱۳۹۹/۱/۱۵۰٬۰۰۰
اصول و مبانی نظری ترجمه از گروه نویسندگان

فهیمه دانشدوست۱۳۹۹/۱/۱۲۲۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

Saeedy74۱۳۹۹/۱/۱۵۲۰٬۰۰۰
دسترسی به چندی از مجله‌های زبانشناسی، ترجمه و…

Jvd۱۳۹۹/۱/۱۷۱۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

Sina tosi۱۳۹۹/۱/۱۹۲٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

سیاوش صمدی۱۳۹۹/۲/۵۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

Erfun۱۳۹۹/۲/۶۵٬۰۰۰
«سینما چیست؟» از آندره بازن

I’m nobody۱۳۹۹/۲/۸۱۵٬۳۰۰
«معنویت در هنر» از واسیلی کاندینسکی

Dr Caligari۱۳۹۹/۲/۱۵۲۰٬۰۰۰
«چیستی هنر» از آزوالد هنفلینگ

امیر حسین‌زاده۱۳۹۹/۲/۲۷۱۰٬۰۰۰
مجموعۀ داستان کوتاه «مقبره‌دار… و مرگ»، ترجمۀ محمود حسینی‌زاد (برای مقابله)

آریا بنی‌بشر۱۳۹۹/۴/۴۴۰٬۰۰۰
«سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی

نوید ح۱۳۹۹/۴/۱۲۲۰٬۰۰۰
«فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» از علاءالدین طباطبایی

م.ز۱۳۹۹/۵/۱۷۱۰٬۰۰۰
«فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» از علاءالدین طباطبایی

امیر۱۳۹۹/۶/۹۵٬۰۰۰
«تاریخ مختصر زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز

نوید۱۳۹۹/۶/۲۰۵۰٬۰۰۰
«فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» از علاءالدین طباطبایی

هیچ بن هیچ۱۳۹۹/۷/۱۲۳۰٬۰۰۰
«تاریخ مختصر زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز

فاطمه۱۳۹۹/۹/۱۲۵٬۰۰۰
«تاریخ مختصر زبان‌شناسی» از ر. ه. روبینز

Fatemeh۱۳۹۹/۹/۲۱۱۰٬۰۰۰
«تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی» از امید طبیب‌زاده

هدا۱۳۹۹/۹/۲۷۴۰۰٬۰۰۰
«فرهنگ معاصر پویا انگلیسی‑فارسی» از محمدرضا باطنی و دستیاران
«فرهنگ معاصر فرانسه‑فارسی» از محمدرضا پارسایار
«فرهنگ آلمانی‑فارسی» از فرامرز بهزاد

علی۱۳۹۹/۱۰/۵۵۰٬۰۰۰
«تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی» از امید طبیب‌زاده

مجید۱۳۹۹/۱۰/۱۵۱۰٬۰۰۰
؟

زهره مطیعیان۱۳۹۹/۱۰/۱۷۲۰۰٬۰۰۰
؟

رفعان۱۳۹۹/۱۱/۲۲۳٬۰۰۰
؟

Sahar۱۳۹۹/۱۱/۲۶۵۰٬۰۰۰
؟

amirpooyan۱۳۹۹/۱۱/۲۹۱۰٬۰۰۰
؟

حمیدرضا کریمی۱۳۹۹/۱۲/۱۲۱۰٬۰۰۰
؟


در آینده، کدام؟!


پانوشت‌ها:
۱. تنها مورد استثنا در میانِ ترجمه‌هایم به اسفند ۹۵ –در ابتدای راه– برمی‌گردد که ۵۰٬۰۰۰ تومان بابت ترجمۀ ۶۲۳ خطِ زیرنویس، از یک وبگاه دانلود فیلم گرفتم. آن زیرنویس را میان ترجمه‌هایم نمی‌بینید.
۲. سودجویی‌ای که عموماً از سوی ‹سامانه‌های نمایش درخواستی›ِ وابسته و ‹تلویزیون‌های اینترنتی›ِ وابسته رخ می‌دهد. این‌ها چون زالو از زحمات امثال من می‌مکند و به‌ازای هزینۀ اشتراکی سالانه یا ماهانه از شمای کاربر، دوباره برابرتان به‌شکلی همسو با تفکرات سانسورچیان/ممیزگران، قی می‌کنند.
۳. همۀ این موارد، یعنی لزوم تنظیم و هماهنگ‌سازی دوبارۀ زیرنویس، تصحیح خطاهای رخ‌داده و… را می‌توانید همچنین از طریق صفحۀ تماس با من در میان بگذارید تا به تک‌تکشان در زمان مناسب رسیدگی کنم.
۴. عملاً این کتاب‌ها حوزه‌های گوناگونی را در برمی‌گیرند، زیرا سینما و ترجمه خود با بسیار چیزها عجینند.

پی‌نوشت:
لازم به ذکر است که غیر از فعالیت کوتاهم در آن وبگاه دانلود فیلم، مدتی نیز مدیر گروه ترجمۀ انجمنی ناسودبر بودم که ممکن است در ویرایش‌های گذشتۀ زیرنویس‌هایم به نامش بربخورید.guest
33 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
نمایش همۀ دیدگاه‌ها
راشد
راشد
6 ساعت پیش

سلام و خسته نباشید دوست عزیز
الان فیلم نومادلند رو با زیرنویس شما دیدم !!
واقعا کارت بی نظیر و عالیه ممنون دمت گرم !!

ali
ali
4 روز پیش

شما بهترین مترجم زیرنویسی هستین که تاحالا دیدم

مونا
مونا
1 ماه پیش

کار ترجمه تون بسیار عالی و کامل و بی نقصه. دم شما گرم. غلط املایی هم ندارین که خیلی نایابه این روزها. امیدوارم بتونم در آینده کمکتون بکنم.

نیما چوبین
نیما چوبین
1 ماه پیش

روی کارت واقعن نمیشه ارزش گذاشت، ممنون

البرز
البرز
1 ماه پیش

سلام
کن ایچیکاوا به سفارش کمیته‌ی بین‌المللی المپیک، برای المپیک سال ۱۹۶۴ توکیو فیلم مستند ساخته. فیلم دو نسخه داره؛ یه نسخه‌ی انگلیسی که ۲ ساعت و خورده‌ای هست، یه ورژن ژاپنی و سه و خورده‌ای ساعته هم هست. من هیچ ترجمه‌ای از نسخه‌ی ژاپنی پیدا نکردم. شما می‌تونید برای ترجمه کمک کنید بهم؟

علیرضا
علیرضا
4 ماه پیش

سلام و عرض ادب خدمت مسیح عزیز

خواستم یه خداقوت بگم به شما بابت این کار ارزشمند و ماندگای که دارید انجام میدید و برخلاف اکثر مترجمان که گوشه نگاه ناچیزی هم به سینمای کلاسیک ندارن – شما دارید این کار رو به خوبی و با کیفیت عالی انجام میدید

در پایان یه درخواست دارم از شما که اگر امکانش هست در لیست فیلمهایی که قرار است انشاالله در اینده ترجمه کنید اثار اورسن ولز بزرگ رو هم قرار بدید متاسفانه ترجمه های خوبی برای این فیلمها انجام نشده حتی فیلم بانوی شانگهای همون زیرنویس ناچیز و بد رو هم نداره و باید با نرم افزار تبدیل بشه

امیدوارم در ادامه راه موفق و موید باشید

مهران
مهران
4 ماه پیش

با این همه جوایزی که این فیلم گرفته متاسفانه هیچ زیرنویسی برای ما پارسی زبانان نیست پیشاپیش سپاس گذارم فیلم درخواستی من Johnny Belinda محصول
1948

علی گازران
علی گازران
6 ماه پیش

جناب مسیح عزیز
سلام
روزتون بخیر

من به تازگی فصل اول سریال “سرگذشت یک ندیمه” را دیدم. می خواهم ازتون تشکر کنم. بهترین زیرنویسی بود که تا به حال دیده ام. عالی بود و بسیار لذت بردم.
پاینده باشید.
خداقوت.

سروش
سروش
8 ماه پیش

درود
من ترجمه عالی حد اقل 3 تا از فیلمهایی که در نظرخواهی قرار دادید خدمتتون میدم به جاش 3 فیلم به انتخاب و سفارش من ترجمه کنید،نظرتون چیه؟

سروش
سروش
8 ماه پیش
در پاسخ به  مسیح

هدف من این بود که شما وقت برای ترجمه سه فیلم صرف کنید ولی دست مخاطبین شش فیلم برسه و قطعا اینقدر از کیفیت کار خودم مطمئن هستم که به شما چنین پیشنهادی دادم . قبل از اینکه شما به دلیل کیفیت بد ترجمه های موجود از این فیلمها تصمیم به باز ترجمه بگیرید بنده خیلیهاشو دادم توسط بهترین مترجمین انجام شده و صرفا هدفم این بود که کار تکراری انجام نشه. این در جواب دلیل اول شما
در مورد دلیل دوم ، من عرض کردم رایگان منتشر نشه؟اجباری در پیشنهاد من بود که به شما برخورده؟
فرمودید من چند بار در تلگرام مزاحم شما شدم! وقتی در زیرنویسهایی که انجام میدید راهی برای ارتباط با خودتون میگذارید به این معنی هست که دوست دارید مزاحمتون بشن؟
لطفا ‹علاوه بر کتابهایی که در مورد سینما و ترجمه، تهیه و مطالعه می فرمایید،خرید بوستان و گلستان سعدی یا کتابی در باب آداب معاشرت را نیز در برنامتون قرار بدید›
ایام به کام

سروش
سروش
8 ماه پیش
در پاسخ به  مسیح

مطلبی که نوشتید و شخصیتی که دارید منو مجاب کرد که پاسخی در این مورد به شما ندم چرا که جواب … … …
ولی چون جوانید و آغاز راه،پیشنهاد میدم حتما بوستان و گلستان سعدی را در اولویت تهیه و مطالعه قرار بدید.
ضمنا من هیچ اسمی از شخصیت حقوقی و تجاریم نبردم چرا که میشد سو برداشت تعبیر بشه و فکر کنید برای تبلیغ پیام دادم و صرفا جاییکه فقط برای شما قابل دیدن بود آدرس ایمیل ذکر کردم،ولی از اونجا که شما اسم بردید به شما و سایر افرادیکه شاید در جریان صحبتهای من و شما قرار گرفته باشند پیشنهاد میکنم این مطلب رو (که تاریخ انتشارش برای چندین روز قبل هست) برای قضاوت بهتر مطالعه کنید. https://t.me/PishgumArchive/28
ضمنا این آخرین دیدگاه و بازدید من در سایت شما می باشد.

wlh
wlh
1 سال پیش

سلام
اون متنی که برات نوشتم صرفا طنز بود امیدوارم ناراحت نشده باشی

Maryam
Maryam
1 سال پیش

سلام اقای محمودزاده. خسته نباشید
من دارم سریال ندیمه رو میبینم و جدا عاشق ترجمه قشنگ و روانتون شدم. فوق العادست به حدی که دوست دارم بقیه فیلم و سریال ها رو هم با ترجمه شما ببینم.
شما کتاب هم ترجمه کردین؟؟
و اینکه میتونین سریال Find me in Paris رو ترجمه کنین؟ سریال قشنگیه ولی هیچ تیم و شخصی ترجمش نکرده
ممنون.

Maryam
Maryam
1 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

مطمئنم اگه کتاب ترجمه کنین خیلی طرفدار پیدا میکنه
بله درست میگین خسته کنندست براتون ممنون برای پاسخ گویی
همه جوره ازتون حمایت میکنم 💟

نیروانا
نیروانا
2 سال پیش

Idiot (1958)
Manhattan Melodrama (1934)
ممنون میشم.. 😉

نیروانا
نیروانا
2 سال پیش

تشکر از زیرنویس سریال ندیمه

میخواستم بدونم سفارش زیرنویس برای فیلم قبول میکنید؟

علی دی
علی دی
3 سال پیش

مسیح عزیز، سلام
به‌طور اتفاقی با کارهای شما آشنا شدم و خوشحالم از این همه حس خوب و مثبتی که داری.
ترجمه‌های سریال ندیمه رو هم دیدم و بسیار بادقت و تمیز بود و با سایتت آشنا شدم.
شرایط حمایت مالی به چه صورتی است دوست عزیزم؟

علی دی